Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 3 | 87-105

Article title

On Alexander Pruss’s One Body

Content

Title variants

PL
Wokół książki Alexandra Prussa One Body

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This essay considers one key aspect of Alexander Pruss’s One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2013), namely, his judgment that many, perhaps most, of the fleshly intimacies possible among human persons ought be evaluated and judged licit or illicit by their relation to the act whereby husband and wife become “one flesh.” This account of fleshly intimacies is too restrictive, indeed absurdly so, and particularly if considered according to natural lights alone and in abstraction from Christian revelation and doctrine, which is what Pruss claims to do in the book.
PL
Artykuł koncentruje się na jednym kluczowym aspekcie książki Alexandra Prussa One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2013), a mia­no­wicie stwierdzeniu, że w odniesieniu do osób ludzkich wiele – a być może większość – możli­wych zbli­żeń cielesnych winna być oceniana jako dozwolona lub nie na podstawie ich relacji do aktu, w którym mąż i żona stają się „jednym ciałem”. Takie rozumienie zbliżeń cielesnych wy­­daje się zbyt rygorystyczne, a nawet absurdalne, zwłaszcza jeśli poruszamy się na gruncie ro­zu­mu natu­ralnego i w oderwaniu od objawienia oraz doktryny chrześcijańskiej, co deklaruje w swo­jej książ­ce Pruss.

Year

Volume

63

Issue

3

Pages

87-105

Physical description

Contributors

  • Duke Divinity School, Warren Chair of Catholic Theology

References

  • Alexander PRUSS, One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics, Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a316051-3508-406a-b8a4-dfa648e84cd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.