PL EN


2015 | 63 | 3 | 87-105
Article title

On Alexander Pruss’s One Body

Content
Title variants
PL
Wokół książki Alexandra Prussa One Body
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na jednym kluczowym aspekcie książki Alexandra Prussa One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2013), a mia­no­wicie stwierdzeniu, że w odniesieniu do osób ludzkich wiele – a być może większość – możli­wych zbli­żeń cielesnych winna być oceniana jako dozwolona lub nie na podstawie ich relacji do aktu, w którym mąż i żona stają się „jednym ciałem”. Takie rozumienie zbliżeń cielesnych wy­­daje się zbyt rygorystyczne, a nawet absurdalne, zwłaszcza jeśli poruszamy się na gruncie ro­zu­mu natu­ralnego i w oderwaniu od objawienia oraz doktryny chrześcijańskiej, co deklaruje w swo­jej książ­ce Pruss.
EN
This essay considers one key aspect of Alexander Pruss’s One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2013), namely, his judgment that many, perhaps most, of the fleshly intimacies possible among human persons ought be evaluated and judged licit or illicit by their relation to the act whereby husband and wife become “one flesh.” This account of fleshly intimacies is too restrictive, indeed absurdly so, and particularly if considered according to natural lights alone and in abstraction from Christian revelation and doctrine, which is what Pruss claims to do in the book.
Year
Volume
63
Issue
3
Pages
87-105
Physical description
Contributors
References
  • Alexander PRUSS, One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics, Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9a316051-3508-406a-b8a4-dfa648e84cd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.