Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 1(54) | 7-31

Article title

Amerykański sposób restrukturyzacji banków - doświadczenia Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)

Authors

Content

Title variants

EN
The US Approach to Bank Restructuring - the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Experience

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Federalna Korporacja Gwarantowania Depozytów (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) to najdłużej na świecie działający system gwarantowania depozytów. Korporacja utworzona w USA w następstwie Wielkiego Kryzysu działa nieprzerwanie od 1934 r. Od tego czasu przechodziła wiele przeobrażeń, dostosowując swoją działalność do potrzeb amerykańskiego systemu bankowego. [...] Niniejszy artykuł ma przybliżyć doświadczenia Korporacji w tym zakresie na tle jej szerokiej działalności jako systemu risk minimizer. W pierwszej części opracowania zostanie zaprezentowana działalność FDIC przez pryzmat historii oraz główne zmiany w jej wieloletniej działalności. Druga część jest poświęcona dzisiejszym uprawnieniom Korporacji, obowiązującym obecnie sposobie działania tej instytucji, a także jej finansowania. Pokażemy w szczegółach, jak FDIC wykonuje obowiązki organu przeprowadzającego restrukturyzację i uporządkowaną likwidację banków. Końcowa część opisuje znaczenie doświadczeń FDIC dla innych krajów, które tworzyły lub tworzą nadal systemy gwarantowania depozytów lub budują instytucjonalne ramy dla procesu resolution. (fragment tekstu)
In the paper the author analyzes the functioning of the Federal Deposit Insurance Corporation - the deposit guarantee schemes operating in the financial sector of the USA. This institution, established in 1933, has always operated according to the risk minimizer formula. Acting as the deposit insurer, supervisory institution, resolution authority and receiver of failing banks, the FDIC possesses considerable experience. Such experience can be helpful for regulators from other countries building their deposit guarantee schemes or establishing comprehensive resolution frameworks

Journal

Year

Issue

Pages

7-31

Physical description

Contributors

 • Narodowy Bank Polski

References

 • Baka W. (red.), Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 2005.
 • General Guidance for Developing Differential Premium Systems, IADI, luty 2005 r.
 • FDIC, BoE, Resolving Globally Active, Systemically Important, Financial Institutions, A joint paper by the Federal Deposit Insurance Corporation and the Bank of England, 10 grudnia 2012 r.
 • FSB, Thematic Review on Deposit Insurance Systems, luty 2012 r.
 • Goodman L., The Effects of the Repeal of the McFadden Act on Resource Allocation Within the International Bank, "Atlantic Economic Journal", Vol. 11, No. 2.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, PWE, Warszawa 2002.
 • Koleśnik J., Pożądany kształt europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów, [w:] M. Zaleska (red.), Unia bankowa, Difin, Warszawa 2013.
 • Mika A., Przedkryzysowa architektura nadzorczo-regulacyjna w USA jako katalizator kryzysu subprime, "Bezpieczny Bank" 4 (49)/2012.
 • Obal T., System gwarantowania depozytów w USA, [w:] Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 2005.
 • Pellerin S.R., Walter J.R., Orderly Liquidation Authority as an Alternative to Bankruptcy, "Economic Quarterly", Vol. 98, nr 1-First Quarter 2012.
 • Syp S., Amerykańskie bankowe prawo insolwencyjne - wybrane zagadnienia prawne, Monitor Prawa Bankowego, lipiec-sierpień 2011 r.
 • Zdanowicz B., Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły system gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, "Bezpieczny Bank", 1 (34) 2007.
 • A brief history of deposit insurance in United States, FDIC 1998, http://www.fdic.gov/ bank/historical/brief/brhist.pdf
 • FDIC, Failures and Assistance Transactions http://www2.fdic.gov/hsob/SelectRPT. asp?EntryTyp=30
 • FDIC, Resolution Handbook, http://www.fdic.gov/bank/historical/reshandbook/index. html
 • Ogólne informacje dotyczące FDIC, http://www.fdic.gov
 • Raport roczny FDIC http://www.fdic.gov/about/strategic/report/2012annualreport
 • Szymczak R., Informacja na temat gwarantowania depozytów w USA, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 18 stycznia 2010, http://www.bfg.pl/strefa-dokumentow/stanyzjednoczone- analiza-systemu-gwarantowania-depozytow

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a32385c-0961-4967-bcb9-1873ebcf21bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.