Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 345-352

Article title

Matematyczność biologii

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Mathematical Nature of Biology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Matematyka w naukach przyrodniczych stosowana jest jako bardzo użyteczny język. Fizyka odnosiła i odnosi ogromne korzyści z używania języka matematycznego, mając przy tym duży wpływ na rozwój matematyki. Natomiast stopień matematyzacji biologii jest niewielki – biologia nie ma wpływu na matematykę. W biologii stosuje się te metody matematyczne, których używa się do opisu układów fizycznych. Czy nie popełniamy w ten sposób błędu? A może biologia wymaga zupełnie nowych metod matematycznych dostosowanych do potrzeb tej złożoności, którą reprezentują układy biologiczne.
EN
In natural sciences mathematics is used as a very useful language. Great achievements of physics are related to the application of mathematical methods. Physics has also great influence on the development of mathematics. The degree of the application of mathematics in biology is very small. Biology has no influence on mathematics. Mathematical methods used to describe physical systems are also used to describe biological systems. It can be a mistake. May be biology needs entirely new mathematical methods appropriate for describing the complexity of biological systems?

Contributors

  • Instytut Ekologii i Bioetyki, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a3240d2-37fb-4a11-9d45-345dcbf9b242
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.