Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1999 | 2 | 200-209

Article title

Publikacje sesji naukowych organizowanych w Kielcach w latach 1994, 1995 i 1997 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

2

Pages

200-209

Physical description

Dates

published
1999

Contributors

author

References

 • Historia i kultura Cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, red. J. Strzelczyk, Poznań 1987;
 • Cystersi w średniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka. Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 21 IX – 30 XI 1987, Warszawa–Poznań 1991, s. 173–179;
 • Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, red. J. Strzelczyk, Poznań 1992;
 • M. Derwich, Stan i potrzeba badań nad wspólnotami monastycznymi w Polsce średniowiecznej, „Nasza Przeszłość” 1998, s. 5–65.
 • K. Białoskórska, Wąchocka rezydencja książęca. Nieznany epizod z dziejów Polski wczesnopiastowskiej, „Biuletyn Historii Sztuki”, XLI, 1979, nr 2, s. 135–178;
 • P. Gartkiewicz, A. Grzybkowski, R. Kunkel, J. Widawski, Do Redakcji „Biuletynu Historii Sztuki”, „Biuletyn Historii Sztuki”, XLIII, 1981, nr 1, s. 98–102;
 • K. Białoskórska,Wzwiązku z pismem w sprawie artykułu o wczesnopiastowskiej rezydencji w Wąchocku, tamże, s. 103–110;
 • K. Białoskórska, Kilka uwag na marginesie dyskusji o przedcysterskich budowlach odkrytych w Wąchocku, „Biuletyn Historii Sztuki”, XLV, 1983, nr 3–4, s. 256–257;
 • R. M. Kunkel, Pars pro toto czyli wschodnie skrzydła klasztorów małopolskich jako samodzielne budowle, „Nasza Przeszłość”, R. 83, 1994, s. 393–410
 • F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII–XVI wiek, Kielce 1994, s. 58.
 • T. Barucki, Zbigniew Roman Dmochowski (1906–1982), KAiU, XL, 1995, z. 3–4, s. 245–250.
 • R. Kunkel, Sprawozdanie z prac pomiarowych Instytutu Podstaw Rozwoju Architektury Politechniki Warszawskiej. Pomiar architektoniczny opactwa cystersów w Wąchocku, KAiU, XXVII, 1982, z. 1–2, s. 129–131.
 • J. Kuczyński, Rezydencja biskupów krakowskich w Bodzentynie, (w:) Bodzentyn. Z dziejów miasta w XII–XX wieku, Kielce 1998, s. 65–79.
 • J. L. Adamczyk, Wzgórze zamkowe w Kielcach, Kielce 1991
 • J. Lewicki, Blaski i cienie konserwacji pałacu biskupiego w Kielcach, (w:) Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944–1989. Uwarunkowania społeczne i polityczne, pod red. A. Tomaszewskiego, Warszawa 1996, s. 167–192.
 • A. Miłobędzki, Polskie rezydencje XVII wieku — typowe programy i rozwiązania, (w:) Architektura rezydencjonalna historycznej Małopolski. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łańcut 1975, Łańcut 1982, s. 7–17; przypisy 10, 16 i 17 na s. 152–153 — Langner nie Langer; s. 149

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0029-8247

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a339e92-5bee-4cbb-8a27-6eff5ef66720
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.