Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(15) | 7-28

Article title

Metoda Motywacji Błyskawicznej Michaela V. Pantalona – możliwość jej zastosowania w pedagogice resocjalizacyjnej

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Michael V. Pantalon’s Instant Influence Method – The Possibility of Its Use in Social Rehabilitation Pedagogy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Social rehabilitation pedagogy draws on the achievements of different sciences – psychology being one of them. This article makes a suggestion to use a new solution in social rehabilitation – Michael V. Pantalon’s Instant Influence method . This publication explains the most important foundations of this method. It also discusses its conformity to the principles and recommendations of rehabilitation psychopedagogy. Moreover, it explains how it could be applied in social rehabilitation practice based on an example.

Contributors

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

References

 • Bibliografia
 • Cialdini, R.B. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka (tłum. B. Wojciszke). Gdańsk: GWP.
 • Kępka, S. (2007). Kuratela sądowa: wychowująca czy kontrolno-represyjna? Ujęcie formalno‑prawne. W: E. Bielecka (red.), Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Białystok: Trans Humana.
 • Konopczyński, M. (2007). Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: Pedagogium i Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konopka, K.M. (2011). Wybrane techniki wywierania wpływu Dawida Liebermana – ich możliwe zastosowanie w resocjalizacji. Człowiek–Niepełnosprawność–Społeczeństwo, 1 (13).
 • Kwaśniewski, J. (2007). Zasady sprawnego stosowania nagród i kar. W: A. Rejzner (red.), Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Lieberman, D.J. (2006). Jak zmieniać innych? Nasz wpływ na zachowania ludzi (tłum. M. Samborska). Warszawa: Klub Dla Ciebie.
 • Lieberman, D.J. (2004). Sztuka rozwiązywania konfliktów: jak porozumieć się w każdej sytuacji (tłum. M. Gajdzińska). Gdańsk: GWP.
 • Ostrowska, K. (2008). Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Pantalon, M.V. (2011). Błyskawiczne wywieranie wpływu. Jak motywować siebie i innych do natychmiastowego działania (tłum. A. Błaż). Gdańsk: GWP.
 • Pospiszyl, K. (1998). Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Pytka, L. (2008a). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: APS.
 • Pytka, L. (2008b). Resocjalizacja i pedagogika resocjalizacyjna w ujęciu Czesława Czapówa. W: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja. T. 1. Warszawa: Pedagogium i Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rejzner, A. (2007). Wstęp. W: A. Rejzner (red.), Praca socjalna, profilaktyka społeczna, resocjalizacja – poszukiwanie nowych rozwiązań. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Rudowski, T. (2007). Ikona jako źródło inspiracji działań artystycznych i terapeutycznych w resocjalizacji przez sztukę. W: A. Rejzner (red.), Praca socjalna, profilaktyka społeczna, resocjalizacja – poszukiwanie nowych rozwiązań. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sobczak. S. (2008). Cele resocjalizacji. W: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja. T. 1. Warszawa: Pedagogium i Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stachyra, K. (2009). Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich. W: A. Rejzner, P. Szczepaniak (red.), Terapia w resocjalizacji. Część I. Ujęcie teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Szczupał, B. (2009). Terapeutyczna funkcja biblioterapii w resocjalizacji i profilaktyce społecznej. W: A. Rejzner, P. Szczepaniak (red.), Terapia w resocjalizacji. Część I. Ujęcie teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a350dfb-6ddd-41f7-a65d-dc185147bb40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.