PL EN


2017 | 3(101) | 37-44
Article title

Współczesna zabudowa uzupełniająca zabytkowego centrum miasta. Przykład Raciborza

Authors
Content
Title variants
EN
Contemporary Infill Development in Heritage Zones. The Case of Raciborz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zrównoważony rozwój przestrzeni zurbanizowanej wymaga wdrożenia pakietu długofalowych działań dotyczących już istniejącej i planowanej zabudowy. Strategie rozwoju dużych i małych miast oraz ich fragmentów i dzielnic kładą nacisk na przekształcanie przestrzeni zgodne z zasadami prośrodowiskowymi, które podnosi jakość życia, przyczynia się do rozwoju gospodarczego i pobudzenia przedsiębiorczości. Jednym z narzędzi, za pomocą których można taki stan uzyskać jest zabudowa uzupełniająca istniejące układy urbanistyczne. Celem artykułu jest identyfikacja problemów związanych z lokowaniem zrównoważonej zabudowy uzupełniającej w centrum miasta oraz opracowanie zasad jej wprowadzania, na przykładzie Raciborza. Wartykule zaprezentowane i skomentowane zostaną wybrane scenariusze projektowe – studia przypadków – optymalne z punktu widzenia jakości przestrzennej miasta rozumianej jako konglomerat wartości funkcjonalnych, technicznych, estetycznych i społecznych. Przyjęcie trafnych scenariuszy projektowych jest bowiem kluczem do sukcesu planowanych inwestycji.
EN
The paper will identify spatial and social problems for projects which seek to integrate remnant heritage layout with planned infill development. Using the elaborated method, it will examine how empty spaces within the old city can be developed in ways that satisfy citizen expectations relating to heritage restoration and the services theses spaces provide and which contribute to the quality of inner city living. To achieve this aim, three empty spaces will be selected and analysed using both remnant empirical data contained in the city’s layout and data available in the municipal archival record. The results will allow significant insights not only into ways of retaining the heritage value of historic cities, but also how to develop empty spaces within such cities without losing the urban and social amenity these spaces provide.
Year
Issue
Pages
37-44
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
author
References
 • Beamer, D., Pidcock, C. (2005). Design in Context. Guidelines for Infill Development in the Historic Environment. Sydney: The Royal Australian Institute of Architects. NSW Heritage Office. Pobrane z: http://www.environment.nsw.gov.au/resources/heritagebranch/heritage/DesignInContext.pdf. (15.03.2017).
 • Bradecki, T., Twardoch, A. (2013). Współczesne kierunki kształtowania zabudowy mieszkaniowej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development, World Commission on Environment and Development (WCED). Pobrane z: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (11.09.2017).
 • Evans, P. (2014). Sense of Place. Pobrane z: http://www.academia.edu/10851653/Sense_of_Place_-_Essay_ (20.04.2017).
 • Filling in the Spaces. Ten Essentials for Successful Urban Infill Housing. The Housing Partnership (2003). Pobrane z: http://mrsc.org/getmedia/259C6236-42AD-45F2-8AA6-3465AE1B1D2F/FillingSpaces.aspx (10.09.2017).
 • Infill Development Standards and Policy Guide. Study Prepared by Center for Urban Policy Research Edward J. Bloustein School of Planning & Public Policy Rutgers, The State University of New Jersey New Brunswick, New Jersey (2007). Pobrane z: http://www.nj.gov/dca/divisions/codes/alerts/pdfs/2006_6_rev2007_4_infill_dev_stds.pdf (30.09.2017).
 • Kramer, M., Sobel, L. (2014). Smart Growth and Economic Success: Investing in Infill Development. United States Environmental Protection Agency. Pobrane z: https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-06/documents/developer-infill-papre-508b.pdf (20.04.2017).
 • Krzyżanowska, E. (2008). NEW URBANISM – Zasady Kształtowania Jednostek Mieszkalnych”. [w:] Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa, Materiały Pierwszej Krajowej Konferencji ARCHBUD. Zakopane, praca zbiorowa, Belstudio, Warszawa.
 • McConnell, V., Wiley, K. (2010). Infill Development: Perspectives and Evidence from Economics and Planning. [w:] Recourses for the Future. Pobrane z: http://www.rff.org/files/sharepoint/WorkImages/Download/RFF-DP-10-13.pdf (20.04.2017).
 • Mierzejewska, L. (2015). Zrównoważony rozwój miasta–wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele. Problemy Rozwoju Miast, (3), 5-11.
 • Newerla, P. (2008). Dzieje Raciborza i jego dzielnic. Racibórz: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny.
 • Reep, R. (2009). Urban Backfill vs Urban Infill. Pobrane z: http://www.newgeography.com/content/00912-urban-backfill-vs-urban-infill (13.09.2017).
 • Stachura, E. (2013). Studies on Current Housing Conditions in Poland: Urban Scale and Commonly Used Areas Attributes in Housing Estates. Technical Transitions Architecture – Czasopismo Techniczne Architektura, 2-A(7)/2013(110), 125-135.
 • This Is Smart Growth, (2014). Smart Growth Network. United States Environmental Protection Agency. Pobrane z: www.epa.gov/sites/production/files/2014-04/documents/this-is-smart-growth.pdf (20.04.2017).
 • Wawoczny, G. (2007). Zabytki powiatu raciborskiego. Racibórz: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny.
 • What is an eco-city, (2017). Pobrane z: http://www.urbanecology.org.au/eco-cities/what-is-an-ecocity/ (10.09.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9a399288-2c9c-45d5-97ab-d88eb6f19ff4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.