Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 2(23) | 173-186

Article title

Zastosowanie e-learningu w edukacji pracowników

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Niniejszy artykuł został poświęcony problematyce zastosowania e-learningu w edukacji pracowników. Na podstawie przeprowadzonych analiz teoretycznych oraz dostępnych wyników badań empirycznych przedstawiono e-learning jako narzędzie wspomagające rozwój osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, a także jego aktualne wykorzystanie w działalności zakładów pracy.

Keywords

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Chapman Alliance, How Long Does it Take to Create Learning, http://www.scribd.com/doc/37398458/How-long-Bryan-Chapman (pobrano 23.11.2010)
 • Czernecka M., Hyla M., Hoffmann T., Łais S., Nowak I., Learning Problems – E-Solutions 2012. Warszawa 2012
 • E-learning w polskich organizacjach 2011 – raport z badań. (w:) E-learning Trends 2011, Raport Summer 2011. I edycja, 12 lipca 2011
 • European Commission, Digital Agenda For Europe, http//www.ec.europa.
 • eu/digital-agenda (pobrano 16.10.2013)
 • Gryn M., Raport E-learning, Edukacja przyszłości, „FORBES” 09/2010, http://kariera.forbes.pl/kariera/artykul/sekcja/Edukacja/e-dukacja-przyszlosci,6023,1 (pobrano 03.01.2011)
 • How to Promote the Value of Online Training Within Your Organization 2012
 • http://lbc.com
 • Jelonek M., Szczucka A., Worek B., Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce: główne wyzwania. (w:) Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2011
 • Korolkiewicz L., E-learning. Wprowadzenie, http://l-earn.net/index.php?id=413 (pobrano 12.10.2013)
 • Matusiak K. B., Kuciński J., Gryzik A. (red.), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2009
 • Mungania P., The Seven E-learning Barriers Facing Employees, http://www.tjtaylor.net/research/The-Seven-E-Learning-Barriers-facing-Employees-Penina-Mungania-2003.pdf (pobrano 23.11.2010)
 • Perspektywa uczenia się przez całe życie. Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji. Warszawa luty 2011
 • Raport, Dom Szkoleń i Doradztwa, grudzień 2010
 • Szymanek V. (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013
 • Szymanek V., Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w przedsiębiorstwach. (w:) V. Szymanek (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2012
 • Szymanek V., Wyposażenie przedsiębiorstw w technologie teleinformatyczne. (w:) V. Szymanek (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2012
 • Today, Training Tomorrow, An Analysis of Learning Trends Across Europe and Global Comparisons 2011. Cegos Group, 2011/2012
 • Towards Maturity Impact Indicator. Bottom line benefits from learning technologies at work March 2010
 • Towards Maturity, Boosting Business Agility Benchmark 2011

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3524

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a405159-0ab0-4acf-978b-8e31ecd9051a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.