Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | tom XVIII | 85-100

Article title

Nowe prawo wyborcze na Węgrzech i jego implikacje

Authors

Content

Title variants

EN
New electoral laws and implications in Hungary

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nowe węgierskiego prawa wyborcze były szeroko krytykowane przede wszystkim przez Komisję Wenecką i węgierskie organizacje pozarządowe. Niektóre instytucje nowego systemu wyborczego zbadał także Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając w przypadku niektórych ich niekonstytucyjność. Niemniej jednak, widząc tło prawne i konstytucyjną perspektywę podjęcia dialogu, można znaleźć pewne kontrowersje również w przypadkach, w których Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się ich niekonstytucyjności.
EN
New Hungarian electoral rules have been widely criticized mainly by the Venice Commission and Hungarian NGOs. The Constitutional Court also examined some of the institutions of the new electoral system and in certain cases it established unconstitutionality while in other cases it did not turn the law down. Nevertheless, when seeing legal background and taking a constitutional dialogue perspective some controversies can be found also in cases in which the Constitutional Court did not established constitutionality.

Journal

Year

Volume

Pages

85-100

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Pécs, Węgry

References

 • Drinóczi T., Nowy węgierski system wyborczy, „Studia Wyborcze” 2012, t. 13.
 • Drinóczi T., Constitutional dialogue theories – extension of the concept and examples from Hungary, „Zeitschrift für öffentliches Recht” 2013, nr 1.
 • Drinóczi T., Influence of human rights standards? Hungarian style on dialogic interaction, [w:] J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, t. 3, Warszawa 2013.
 • http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/8204FB28-BF22-481A-9426-D2761D10EC7C/0/FUN DAMENTALLAWOFHUNGARYmostrecentversion01102013.pdf.
 • http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2012)012-e, s. 4.
 • http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/by_opinion.aspx.
 • Hungarian elections 2014; Turnout and the impact of the electoral system, http://4liberty. eu/republikon-institute-election-2014-turnout-and-the-impact-of-the-electoral-system/.
 • Kovács K., Tóth G.A., Hungary’s Constitutional Transformation, “European Constitu-tional Law Review” 2011, no. 7.
 • Nagy A.T., Hungarian electoral system and procedure, http://www.meltanyossag.hu/ content/ files/Hungarian%20electoral%20system%20and%20procedure.pdf.
 • Századvég Foundation, The new Hungarian electoral system, http://www.politics.hu/20130903/ read-and-comment-on-szazadvegs-report-on-the-new-hungarian-electoral-system/.
 • Szigetvári V., Tordai C., Vető B., Túl a demokrácián – Az új országgyűlési választási rendszer modellje (2. rész), hazaeshaladas.blog.hu/2011/11/25/tul_a_demokra cian_az_uj_or szaggyulesi_valasztasi_rendszer_modellje_2_resz.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a43401b-ed8d-4161-b787-db62195e3777
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.