Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5 | 126-163

Article title

Wydawanie żałoby. Produkcja wydarzenia medialnego na przykładzie transmisji uroczystości pogrzebowych ofiar katastrofy smoleńskiej

Content

Title variants

EN
Broadcasting Mourning. The Example of Media Event Production Based on the Funeral of Smoleńsk Catastrophe Victims

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przedmiotem analizy jest produkcja wydarzenia medialnego na przykładzie transmitowanych przez stację TVN24 ceremonii pogrzebowych, które miały miejsce 17 i 18 kwietnia 2010 r. w Warszawie i Krakowie po katastrofie smoleńskiej. Pokazano strukturę formalną przekazu, szczegółowo omówiono założenia wydawnicze warunkujące wykorzystanie każdej z form, także w ich aspekcie ekonomicznym. Porównano zawartość z obu dni, aby wskazać, jakie elementy narracji są stałe, a które zależne od uwarunkowań producenckich. Także sam sposób konstrukcji opowieści, wybór protagonistów oraz kontekstów narracyjnych był w dużej mierze wynikiem posłużenia się przez wydawców skryptami utrwalonymi w świadomości społecznej. Dobór komentatorów wydarzeń wskazuje, że poczucie bezpieczeństwa media nadal petryfikują w oparciu o opozycję argumentów racjonalnych (naukowcy) i emocjonalnych (księża). Co istotne, nawet podczas zerwania ramówki ważną rolę odgrywają działania autopromocyjne – stąd duża częstotliwość emisji spotów będących z jednej strony podsumowaniem wydarzeń, z drugiej wzmocnieniem wartości marki stacji.
EN
The main issue of this article is how to produce a media event on the example of the funeral which took place on 17 and 18 April 2010 in Warsaw and Krakow, after the crash of Smolensk, broadcasted by the station TVN 24. The formal structure of the message and publishing assumptions for each type of format (also economic ones) were also analyzed. The contents of both days were compared in order to define which elements are constant and which depend on the production conditions. Because editors use narrative scripts that are consolidated at social awareness, they choose appropriate scheme of plot, protagonists and storyline context. The choice of commentators indicates that the sense of security still depends on rational arguments (scientists) and emotional ones (priests). But even during mourning events, self-promotional activities play an important role. Hence, the frequency of promotional spots is high. They play double role: on the one hand they are a kind of summary of the events, on the other hand they strengthen brand values.

Year

Issue

5

Pages

126-163

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927

References

  • http://www.dziennik.pl/katastrofasmolensk/article583890/Kwasniewski_Katyn_to_przeklete_miejsce.html, 12.02.2012 r.
  • http://www.facebook.com/nie.na.wawelu?v=wall, 12.02.2012 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a45f6ee-24d0-4681-beb8-e7665d34c2ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.