Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 20 | 2 | 235-245

Article title

Diagnoza zaburzeń osobowości: Wybrane metody i modele diagnostyczne

Content

Title variants

EN
Diagnosis of personality disorders: Selected methods and models of assessment

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Problemy osób cierpiących na zaburzenia osobowości skupiają zainteresowanie badaczy zarówno od strony klinicznej, jak i teoretycznej. Próba modyfikacji obowiązujących systemów klasyfikacyjnych konfrontuje badaczy z problemami niepewnego statusu empirycznego kryteriów rozpoznawania tej grupy zaburzeń oraz niedoskonałością narzędzi diagnostycznych. Tekst jest wprowadzeniem do numeru 2 Roczników Psychologicznych poświęconego zaburzeniom osobowości, a w szczególności koncepcjom historycznym i teoretycznym zaburzeń osobowości, narzędziom pozwalającym na diagnozę zaburzeń osobowości oraz na ocenę schematów poznawczych specyficznych dla zaburzeń osobowości (zarówno w świetle teorii poznawczej Becka, jak i teorii schematów Younga).
EN
Both clinical and theoretical aspects of the problems of people suffering from personality disorders attract researchers’ attention. An attempt to modify the current classification systems confronts scholars with the problems of the uncertain empirical status of the criteria for diagnosing this group of disorders and the imperfection of assessment instruments. The text is an introduction to a volume of articles devoted to personality disorders, particularly to historical and theoretical conceptions of personality disorders, instruments enabling the diagnosis of personality disorders and the assessment of cognitive schemas specific to personality disorders (in the light of both Beck’s cognitive theory and the Young schema theory).

Year

Volume

20

Issue

2

Pages

235-245

Physical description

Contributors

  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie Wydział Psychologii, Katedra Analizy Zachowania
  • Uniwersytet Warszawski Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a4e9b4d-8cb0-4dc6-a241-49731069a7e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.