Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 85-103

Article title

Purpurowa rewolucja. Hiszpania 2014-2015

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor podejmuje próbę odgadnięcia, czy Hiszpania znajduje się w przededniu wybuchu nowej rewolucji. Wyklucza, aby było możliwe jej dedukowanie na podstawie analiz wywodzących się z eko-nomicznego determinizmu lub historiozoficznego fatalizmu. Nie spodziewa się też, aby okazały się pomocne fabuły, jakie może dostarczyć literatura beletrystyczna lub reportaż. W zamian proponuje wykorzystać możliwości interpretacji, jakie stwarza Edmund Burke w Rozważaniach o rewolucji we Francji. Uważa też, że zamiast skupiać uwagę na liderach rewolucji, warto poświęcić więcej uwagi królowi emerycie, bowiem sens wszelkiej rewolucji wyraża się w tym, co bezpowrotnie niszczy, dlatego stawia tezę, że abdykacja króla Juana Carlosa I 2 czerwca 2014 r. kładzie kres trwającej od 1917 r. erze demokracji.
EN
The author attempts to guess whether Spain is on the eve of a new revolution. He excludes that it is possible to research it on the basis of analyzes derived from economic determinism or historiosophic fatalism. He does not expect the plots to be helpful, which fiction literature or reportage can provide. In return, he proposes to use the possibilities of interpretation offered by Edmund Burke in Reflections on the Revolution in France. He also believes that instead of focusing attention on the leaders of the revolution, one should pay more attention to the king pensioner, as the meaning of any revolution is expressed in what is irretrievably destroyed. Hence he argues that the abdication of King Juan Carlos I on June 2, 2014 puts an end to the era of democracy, ongoing since 1917.

Keywords

Year

Issue

5

Pages

85-103

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Uniwersytet w Walencji

References

 • Ciechanowski J.S., Podwójna gra. Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej 1936-1939, Warszawa 2015.
 • Comite Invisible, A nuestros amigos, Logroño 2015.de Prada J.M., Dinero, demogresca y otros podemonios, Barcelona 2015.
 • http://elpais.com/diario/1991/07/27/ultima/680565601_850215.html [1.07.2015].http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1991/06/21/079.html [1.07.2015].
 • http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1991/07/09/022.html [1.07.2015].
 • http://noticias.lainformacion.com/mundo/mujica-al-rey-juan-carlos-tuviste-la-desgracia-de-ser-rey-te-pusieron-arriba-de-un-florero_8dJE2ITuj0pprzdJHQ2EH4/ [1.07.2015].
 • http://politica.elpais.com/politica/2012/04/18/actualidad/1334736994_093121.html [1.07.2015].
 • http://www.abc.es/espana/20130424/abci-origen-etimologico-escrache-201304231435.
 • html [1.07.2015].http://www.abc.es/espana/20150121/abci-zapatero-reunion-podemos-201501211016.
 • html [1.07.2015].http://www.abc.es/videos-espana/20130413/cospedal-califica-escraches-nazismo-2297878794001.html [1.07.2015].
 • Purpurowa rewolucja. Hiszpania 2014-2015 (http://www.eldiario.es/catalunya/Pepe-Mugica-vota-Ada-Colau_0_390561565.html [1.07.2015].
 • http://www.elmundo.es/espana/2015/02/19/54e4f98aca4741372f8b4574.htm [1.07.2015].
 • http://www.elmundo.es/espana/2015/06/02/555db74e22601d477b8b458c.html [1.07.2015].
 • http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/29/5568be46268e3e85518b45a0.html [1.07.2015].
 • http://www.elmundo.es/madrid/2015/06/01/556c475ee2704e6e3e8b457a.html [1.07.2015].
 • http://www.elpais.com.uy/divertite/cine/pelicula-kusturica-mujica-film.html [1.07.2015].
 • http://www.elpais.com/articulo/ultima/Revolucion/elpepiult/20091103elpepiult_1/Tes [1.07.2015].
 • http://w w w.elp er io dico.com/es/not icias/b arcelona/chomsky-mena-a lca lde-b ogot a-en-tre-los-apoyos-colau-4199094 [1.07.2015].
 • http://www.radiomaryja.pl/multimedia/bitwa-o-kaplice-2/ [1.07.2015].http://www.rebelion.org/docs/86360.pdf [1.07.2015].
 • http://www.theguardian.com/world/2014/sep/18/-sp-is-this-worlds-most-radical-president-uru-guay-jose-mujica [1.07.2015].
 • http://www.theguardian.com/world/2015/mar/31/podemos-revolution-radical-academics-chan-ged-european-politics [1.07.2015].
 • http://www.tokfm.pl/blogi/kultura-liberalna/2013/05/blog_kultury_liberalnej_w_hiszpanii_eskraczuja/1https://archive.org/details/reflectionsonthe005907mbp [1.07.2015].
 • Powell Ch., El amigo americano. España y EEUU de la dictadura a la democracia, Barcelona 2011.
 • Romero A., Final de partida. La crónica de los hechos que llevaron a la abdicación de Juan Carlos I,Madrid 2015.
 • Sołżenicyn A., Lenin w Zurychu, Warszawa 1990.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a4ec201-8fbe-44d6-aeb8-f1467545bec7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.