Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 5 | 129-151

Article title

Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie. Część II

Content

Title variants

EN
Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie. Część II

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy przedstawiono wyniki rozważań dotyczących gruntowych wymienników ciepła, które mają współpracować w wymiennikiem w nawierzchni mostu (wiaduktu) w celu redukcji zmian temperatury nawierzchni. Pokazano wyniki symulacji numerycznej procesów ładowania magazynu i zmiany temperatury gruntu
The scope of the second part of this paper is to present the results of study on ground heat exchangers cooperating with heat exchanger placed within bridge surface. This type of technical solution was designed in order to reduce road surface short and long term temperature differences. Solar energy acquired from bridge surface was accumulated in ground. The system proposed in this paper was estimated in different constructional terms, heat exchanger configuration and processes conditions. Numerical simulation results for loading and unloading cycles have been presented. Moreover amount of energy accumulated in ground was calculated for different ambient conditions and heat exchanger geometry. The results confirm that the proposed system can reduce temperature differences in the bridge surface.

Keywords

Year

Issue

5

Pages

129-151

Physical description

Dates

published
2010-10

Contributors

 • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie
 • Politechnika Warszawska

References

 • Bose, J.E., Smith M.D., Spitler J.D., 2002, Advances in Ground Source Heat Pump Systems - An International Overview, Proceedings of the Seventh International Energy Agency Heat Pump Conference.Beijing. May 19-22, t. 1, s.313-324.
 • Carslaw H.S, Jeager J.C., 1959, Conduction of heat in solids, Oxford University Press, Oxford.
 • Chiasson A., Spitler J., 2000, A modeling approach to design of a ground-source heat pump bridge Deck Heating System, Oklahoma State University, School of Mechanical & Aerospace Engineering, Stillwater.
 • Domański R., 1990, Magazynowanie energii cieplnej, Warszawa.
 • Domański i in. 2000, Domański R., Jaworski M., Rebow M., Kołtyś J., Termodynamika w ujęciu komputerowym, Warszawa.
 • Gehlin S., 2000, Heat Storage Applications, Winter Cities 2000 Energy and Environment, Lulea Sweden.
 • Leszczyńska-Domańska M., 2007, Symulacja numeryczna zmian temperatury nawierzchni w cyklach sezonowych przy wykorzystaniu gruntowych magazynów energii, (w:) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport XXI Wieku, Stare Jabłonki, 18-21 września 2007.
 • Leszczyńska-Domańska M., Domański R., Fałtyn M., 2008, Numerical simulation of the processes of receipt of solar energy from the surface of the bridge In order to stabilize the temperature In short – and long – term cycles., SOLPOL 2008, International Conference Renewable Energy Innovative Technologies and New Ideas, Warszawa.
 • Leszczyńska-Domańska M., Domański R., Olszewski P., 2007a, Analiza możliwości długoterminowego magazynowania wysokotemperaturowego ciepła odpadowego w gruncie, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe, Konferencje, z. 25, VIII konferencja, Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, t. 1, s.329-337.
 • Leszczyńska-Domańska M., Domański R., Olszewski P., 2007b, Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do roztapiania warstwy śniegu na nawierzchni mostów w polskich warunkach klimatycznych – gruntowy magazyn energii, (w:) XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy Darłówko 2007, t. 2, s.665-681, Koszalin.
 • Leszczyńska-Domańska i in. b.d., Leszczyńska-Domańska M., Domański R., Fałtyn M., Kuta J., Olszewski P., Owczarek M., Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie, Projekt Badawczy Nr N51201631/1761.
 • Leszczyńska-Domańska M., Domański R., 2009, Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie (Część I), „MAZOWSZE Studia Regionalne”, nr 2, s. 113-134.
 • Liu X., Rees S.J. and Spitler J.D., 2003, Simulation of a geothermal bridge deck anti-icing system and experimental validation, (w:) Proc. of the Transportation Research Board 82nd Annu. Mtg., Washington, D.C.
 • Liu X. and Spitler J.D., 2004, A simulation tool for the design of the hydronic bridge snow melting system, (w:) Proc. of the12th Int. Road Weather Conf., Bingen (on Rhine), Germany.
 • Morita K., Tago M., 2000, Operational characteristics of the Gaia Snow-Melting system in Ninohe, Iwate, Japan, (w:) Proceedings of the World Geothermal Congress 2000.
 • Olszewski P., 2006, Analiza pracy długoterminowego, gruntowego magazynu energii z regeneracją sezonową, Rozprawa Doktorska, WPW, Warszawa.
 • Owczarek M., 2008, Pole temperatury i bilanse ciepła konstrukcji mostowej w procesach absorpcji, magazynowania i odzysku energii promieniowania słonecznego, Rozprawa Doktorska napisana pod kierunkiem prof. R. Domańskiego, WPW, Warszawa.
 • Owczarek M., Domański R., 2008, Snow melting on road pavement using solar energy, SOLPOL 2008, (w:) International Conference Renewable Energy Innovative Technologies and New Ideas.
 • Szargut J. i in., 1992, Modelowanie numeryczne pól temperatury, Warszawa.
 • TakahashI H., Uemoto T., 2004, Update of geothermal heat pump use in Japan (w:) Proceedings of the 6th Asian Geothermal Symposium, Oct. 26-29, 2004.
 • Wiśniewski S., Wiśniewski T.S., 2000, Wymiana ciepła, Warszawa.
 • Zwarycz K., Nowak W., 2002, Various mathematical models of heat transfer process in ground energy storage, (w:) Futurestock’2003, 9th International Conference on Thermal Energy Storage, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a513924-068e-4df2-a42c-d7062ac64aff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.