Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 491 | 210-219

Article title

Wdrażanie i certyfikowanie ekoinnowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego – aspekt kosztowy

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

Celem artykułu było przeanalizowanie kosztów, jakie poniosły 63 przedsiębiorstwa z woj. podkarpackiego, które zdecydowały się na implementację i certyfikację ekoinnowacji organizacyjnych. Badaniom poddano 80 przedstawicieli najwyższego kierownictwa tzw. pełnomocników ds. systemu. Badane podmioty cechowały się zróżnicowaniem zarówno pod względem profilu działalności, formy organizacyjno-prawnej, jak i wielkości. Analizowany typ ekoinnowacji został zaimplementowany na bazie wymagań międzynarodowego standardu ISO 14001. Spośród pełnomocników 68,25% stwierdziło, że w podmiotach przez nich reprezentowanych nie wypracowano metodyki liczenia kosztów i korzyści wewnętrznych związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem ekoinnowacji organizacyjnej w postacie systemu zarządzania środowiskowego. Do najbardziej kapitałochłonnych faz implementacji ekoinnowacji organizacyjnej zaliczono: certyfikację oraz fazę wdrożeniową. Ustalono, iż rzeczywiste koszty certyfikacji ekoinnowacji organizacyjnej zależały od wielu czynników.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a5f1c13-f4fc-468f-9bf7-7c4596ef3da1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.