Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2/42 | 151-164

Article title

Integral Upbringing as the Fundamental Category of Practice and Theory of Pedagogy of Family in Christian Inspiration

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Integralne wychowanie podstawową kategorią praktyki i teorii pedagogiki rodziny w inspiracji chrześcijańskiej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The following article features the contents which indicate the outline of issues related to the category of ‘integral upbringing’ undertaken in the perspective of family pedagogy. They can be placed in two areas. The first one is focused on issues concerning integral development of family members and the special contribution of family to human development and integral upbringing. Conventionally speaking, it can be assumed that it is a direct subject of pedagogical reflection concerning the reality as well as the nature of married and family everyday life. The second area involves the questions about ‘the category of integral upbringing’ in the structure of family upbringing theory in the process of building knowledge about family.
PL
Artykuł zawiera treści, które wskazują na zarys zagadnień związanych z kategorią „wychowanie integralne” podejmowanych w perspektywie pedagogiki rodziny. Można je umiejscowić w dwóch obszarach. Pierwszy ogniskuje zagadnienia dotyczące rozwoju integralnego członków rodziny oraz szczególnego udziału rodziny w rozwoju i wychowaniu integralnym człowieka. Umownie można przyjąć, że jest to bezpośredni przedmiot refleksji pedagogicznej dotyczący realności i codzienności życia małżeńsko-rodzinnego. Drugi obszar dotyczy pytań o „kategorię wychowania integralnego” w strukturze teorii wychowania w rodzinie i w procesie budowania wiedzy o rodzinie.

Year

Volume

Pages

151-164

Physical description

Contributors

author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Francuz, Piotr, Piotr Mackiewicz. Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 • Gruba, Ewa. „Wczesna dorosłość”. In: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, eds. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała, vol. 2, 202–234. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Harwas-Napierała, Barbara. „Zmiany w funkcjonowaniu rodziny i ich konsekwencje dla rozwoju rodziców”. In: Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, ed. Barbara Harwas-Napierała, 11–24. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003.
 • Kiereś, Barbara. U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo KUL, 2015.
 • Kukołowicz, Teresa. „Osoba i czyn Karola Wojtyły podstawą programu wychowania osoby”. In: Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia, ed. Teresa Kukołowicz, 59–60. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, 1996.
 • Kukołowicz, Teresa. Rodzina wychowuje. Wybrane zagadnienia. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, 1996.
 • Kukołowicz, Teresa. „Wprowadzenie”. In: Z badań nad rodziną, ed. Teresa Kukołowicz, 5–14. Lublin: RW KUL, 1984.
 • Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2011.
 • Maryniarczyk, Andrzej. „Antropologiczne źródła pedagogiki rodziny w ujęciu Księdza Józefa Wilka”. In: Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka (1937–2003), eds. Barbara Kiereś, Marian Nowak, Danuta Opozda, 65–79. Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny, 2004.
 • Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Warszawa: Redakcja Wydawnictw KUL, 1998.
 • Nowak, Marian. Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: WAiP, 2008.
 • Opozda, Danuta. „Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju osób w rodzinie”. In: Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, eds. Marek Jeziorański, Danuta Opozda, Alina Rynio, 11–31. Lublin: TN KUL, 2012.
 • Opozda, Danuta. „Podstawowe wymiary wychowania w rodzinie”. Roczniki Nauk Społecznych 2 (2008): 117–127.
 • Opozda, Danuta. Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów. Lublin: TN KUL, 2012.
 • Rynio, Alina. „Integralny rozwój człowieka”. In: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, eds. Krystyna Chałas, Adam Maj, 440–448. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2016.
 • Rynio, Alina. „Psychopedagogiczne konotacje potrzeby i możliwości integralnego rozwoju i wychowania”. In: W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna, eds. Maria Loyola Opiela, Katarzyna Braun, 31–47. Lublin: Wydawnictwo Werset, 2017.
 • Sztaba, Mariusz. „Wychowanie jako ‘twórczość o przedmiocie najbardziej osobowym’ w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. In: Wychowanie w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty, eds. Mariusz Sztaba, Anna Różyło, 51–67. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.
 • Śliwerski, Bogusław. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Impuls, 2015.
 • Tyszkowa, Maria. „Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej”. In: Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, eds. Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa, 45–57. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
 • W trosce o integralne wychowanie, eds. Marian Nowak, Tomasz Ożóg, Alina Rynio. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.
 • Wilk, Józef. Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny, 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a622bc5-d905-414c-b178-22fd96d6e055
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.