Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(211) | 103–124

Article title

Przestrzeń społeczna w dobie Internetu: globalna sieć komunikacyjna, przestrzeń wirtualna czy część życia codziennego?

Authors

Content

Title variants

EN
Social Space in the Age of Internet: Global Communicational Network, Virtual Space or a Part of Everyday Life?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przestrzeń społeczna stanowi płaszczyznę, na której organizowane są kontakty społeczne. Dzięki Internetowi każdy człowiek może się skontaktować z każdym innym niezależnie od dzielącego ich fizycznego dystansu. Przestrzeń społeczna przybiera więc postać aterytorialnej sieci, złożonej z aktów komunikacji i wymiany informacji pomiędzy rozproszonymi na świecie podmiotami. Ten nowy rodzaj przestrzeni społecznej Manuel Castells nazwał przestrzenią przepływów. Pojawia się również przekonanie, że połączenia internetowe kreują przestrzeń alternatywną wobec przestrzeni fizycznej (określa się ją jako cyberprzestrzeń lub przestrzeń wirtualną). Współcześni badacze postulują jednak, aby nie postrzegać Internetu w ten sposób i podkreślają, że Internet jest przede wszystkim narzędziem używanym przez ludzi w codziennych praktykach. Życie codzienne jest zaś zlokalizowane w przestrzeni fizycznej. Internet umożliwia zatem komunikację na skalę globalną, ale jest często wykorzystywany w sprawach o charakterze lokalnym. Rozpatrywanie Internetu jako elementu codziennego życia pozwala więc na syntezę globalnego i lokalnego wymiaru Internetu.
EN
Social space is a platform for interpersonal contacts. Internet offers a new possibility of creating social space because each user might contact with any other despite geographical distance between them. Then, social space in the Internet age may be an aterritorial network composed of people’s communication and exchange of digital values. Manuel Castells named it ‘space of flows’. Moreover, Internet connections seem to create an alternative kind of space, called cyberspace or virtual space. Some contemporary social researchers suggest, however, to ‘move the Internet out of cyberspace’ because it is not an alternative space but merely an instrument used by people in their everyday practices. The people’s everyday life is always lived in a specific material place. Then the Internet makes possible global communication but at once is used in local activities. Considering the Internet as a part of everyday life provides a synthesis global and local aspects of the Internet.

Year

Issue

Pages

103–124

Physical description

Contributors

author
 • Katedra Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

References

 • Aronson, Eliot, Timothy D. Wilson i Robin Akert. 1997. Psychologia społeczna – serce i umysł. Warszawa: Zysk i S-ka.
 • Batorski, Dominik. 2013. Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/4#art316 [dostęp: 09.11.2013].
 • Batorski, Dominik i Krzysztof Olechnicki K. 2007. Wprowadzenie do socjologii Internetu. „Studia Socjologiczne” 3: 5–14.
 • Bauman, Zygmunt. 2000. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: PIW.
 • Bauman, Zygmunt. 2004. Wiek kłamstwa. Rozmowa z Zygmuntem Baumanem. „Polityka”. „Niezbędnik Inteligenta” 50: 4–9.
 • Baym, Nancy. 2010. Personal Connections in the Digital Age. Cambridge: Polity Press.
 • Caincross, Francis. 2001. The Death of Distance. How the Communications Revolutions is Changing Our Lives. Boston: Harvard Business School Press.
 • Carr, Nicholas. 2008. The Big Switch. Rewiring the World, from Edison to Google. New York: W. W. Norton & Company.
 • Castells, Manuel. 2003. Galaktyka Internetu. Refleksje nad biznesem, Internetem i społeczeństwem. Poznań: Rebis.
 • Castells, Manuel. 2007. Społeczeństwo sieci. Warszawa: WN PWN.
 • Castells, Manuel. 2012. Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. Cambridge.
 • Castells, Manuel. 2013. Władza komunikacji. Warszawa: WN PWN.
 • Cichocki, Piotr. 2012. Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa. Warszawa: WUW.
 • Dijk, Jan van. 2010. Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: WN PWN.
 • DiMaggio, Paul, Eszter Hargittai, W. Russel Nueman i John P. Robinson. 2001. Social Implications of the Internet. „Annual Review of Sociology” 27: 307–336.
 • Davis, Eric. 2002. TechGnoza. Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji. Poznań: Rebis.
 • Goban-Klas, Tomasz. 2001. Panta rei, czyli teoria komunikowania w erze Wodnika. „Studia Medioznawcze” 4: 11–18.
 • Gołdyka, Leszek. 1976. W sprawie pojęcia przestrzeni społecznej. „Kultura i Społeczeństwo” 2: 193–201.
 • Granovetter, Marc S. 1973. The Strength of Weak Ties. „American Journal of Sociology” 78: 1360–1380.
 • Hardt, Michael i Antonio Negri. 2005. Imperium. Warszawa: WAB.
 • Hofmokl, Justyna. 2009. Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa: WAiP.
 • Jałowiecki, Bohdan. 2002. Przestrzeń społeczna. W: Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Jastrzębska, Daria. 2001. Społeczność cyberprzestrzeni – rozważania nad socjologicznymi aspektami Internetu. „Studia Medioznawcze” 4: 25–38.
 • Krzysztofek, Kazimierz. 2006. Okno na e-świat. W: J. Kurczewski (red.). Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu. Warszawa: Trio, s. 23–73.
 • Krzysztofek, Kazimierz. 2008a. Świat wirtualny jako przestrzeń społeczna. W: Z. Rykiel (red.). Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 71–83.
 • Krzysztofek, Kazimierz. 2008b. Wirtualna reterytorializacja: czy istnieje lokalność w cyberprzestrzeni? W: J. Kurczewska (red.). Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 392–414.
 • Maffesoli, Michel. 2008. Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Warszawa: WN PWN.
 • Miller, Daniel i Don Slater. 2000. The Internet: an ethnographic approach. Oxford: Berg.
 • Mitchell, Wiliam J. 1997. City of Bits. Space, place and infobahn. Massachussets: MIT Press.
 • Lévy, Pierre. 2005. Drugi potop. W: M. Hopfi nger (red.). Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 375–390.
 • Rheingold, Howard. 1993. The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier. Cambridge.
 • Rheingold, Howard. 2002. Smart Mobs. The Next Social Revolution. Transforming Cultures and Communities in the Age of Instant Access. Cambridge: Basic Books
 • Rybicki, Paweł. 1979. Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej. Warszawa: PWN.
 • Sztompka, Piotr. 2008. Życie codzienne – temat najnowszej socjologii. W: P. Sztompka i M. Bogunia-Borowska (red.). Socjologia codzienności. Kraków: Znak, s. 15–52.
 • Tuan, Yi-Fu. 2005. Ciało, relacje międzyludzkie i wartości przestrzenne. W: G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel i P. Rodak (red.). Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: WUW, s. 158–168.
 • Turkle, Sherry. 2013. Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem. Kraków: WUJ.
 • Urry, John. Socjologia mobilności. Warszawa: PWN.
 • Virilio, Paul. 1991. Lost Dimension. New York.
 • Wallerstein, Immanuel. 2006. Nowoczesny system-świat, W: A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki i M. Ziółkowski (red.). Współczesne teorie socjologiczne. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 747–753.
 • Wellman, Barry i Keith Hampton. 2003. Neighboring in Netville: How the Internet supports Community and Social Capital in a Wired Suburb. „City & Community” 4 (2), 277–311.
 • Wellman, Barry i Catherine Haythornthwaite. 2002. Moving the Internet out of Cyberspace. W: B. Wellman i C. Haythornthwaite (red.). The Internet in Everyday Life. Oxford: Blackwell, s. 3–45.
 • Wellman, Barry i Stephanie Potter. 1999. The Elements of Personal Communities. W: B. Wellman (red.). Networks in the Global Village. Life in contemporary communities. Boulder: Westview Press, s. 49–81.
 • Wellman, Barry i Lee Rainie. 2012. Networked. The New Social Operating System. Massachusetts: The MIT Press.
 • Welsch, Wolfgang. 2005. Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach. W: M. Hopfinger (red.). Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 461–478.
 • Zawojski, Piotr. 2002. Monitory między nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni. W: A. Gwóźdź i P. Zawojski (red.). Wiek ekranów. Przestrzenie komunikacyjne mediów. Kraków: Rabid, s. 423–431.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a6330c2-cfa9-4fe0-9a41-711e2375f95d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.