Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3/1 | 65-76

Article title

Monopolizacja rynku usług pocztowych jako determinant kosztów ekologicznych

Authors

Content

Title variants

EN
Monopolisation of postal service market as a determinant of ecological costs

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Market dominance is a common solution in many markets. It causes the companies’ as setting up market barriers that prevent the entry of new competitors. It often happens such restrictions are placed on law. Then, competitors who wish to enter the market, have to bear the additional efforts related to be in market. If these additional activities will be measures it will increase the burden on the environment. Against this background, it has been hypothesized that it is possible to create a methodology for the calculation of ecological costs in relation to a particular case of the market. Example is analyzed on postal services market in Poland.

Year

Issue

3/1

Pages

65-76

Physical description

Contributors

author

References

  • Bartkowiak P., Policy development, of sustainable development in the commune self government, “Transformations in Busieness and Economics” 2012, vol. 11, no. 2A (26A) Bernat T., Green jobs in the USA and EU – conclusions for Poland, “Transformations in Business and Economics” 2012, vol. 11, no. 2A (26A) Bernat T., Ocena efektywności społecznej wybranych rynków skoncentrowanych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 Informacje Biura Prasowego Integer.pl, http://www1.integer.pl/biuroPrasowe/grupa_integerpl_kolejne_polrocze_z_bardzo_dobrymi_wynikami,470.html (dostęp 20.04.2013) InPost wygrywa z pocztą spór o blaszki, „Gazeta Prawna.pl”, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/587991,inpost_wygrywa_z_poczta_spor_o_blaszki.html# (dostęp 1.05.2013) Kopta T., Ograniczenie ruchu samochodowego wyzwaniem współczesności, http://archiwum.aerisfuturo.pl/skarbnica-wiedzy/transport/dr-inz-tadeusz-kopta-ograniczenieruchu-samochodowego-wyzwaniem-wspolczes (dostęp 10.05.2013) Materiały informacyjne ze strony internetowej Poczty Polskiej SA, http://www.poczta-polska.pl/historia/ (dostęp 15.04.2013) Miłaszewicz D., Ostapowicz B., Warunki zrównoważonego rozwoju transportu w świetle dokumentów UE, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 24, Szczecin 2011 Pigou A., The economics of welfare, Macmillan, London 1920 (part II, chapter IX: Divergences between marginal social net product and marginal private net product, http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW.html# (dostęp 20.04.2013) Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2011 roku, UKE, Warszawa 2012 Sandholm W.H., Negative externalities and evolutionary implementation, “The Review of Economic Studies” 2005, vol. 72, no. 3 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, DzU 2012, nr 0, poz. 1529 Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji, Zeszyty Naukowe nr 243, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012 Zielińska A., Sustainable development and eco-development versus natural valuable areas, “Actual Problems of Economics” 2013, vol. 2, no. 1

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a6cc82e-7113-42f0-9000-8b233f7d28cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.