Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 478 | 70-80

Article title

Idea zrównoważonego rozwoju na rynku obligacji

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zapewnienie warunków dla zrównoważonego rozwoju stało się w obecnych warunkach priorytetem w skali światowej, traktowanym coraz bardziej poważnie przez przywódców i instytucje polityczne, gospodarcze i społeczne. Rosnąca ranga zrównoważonego rozwoju znajduje swoje odzwierciedlenie także w strategiach i działalności czołowych instytucji finansowych. W sektorze finansowym elementy zrównoważonego rozwoju stają się bardzo istotnymi przesłankami do precyzyjnego dopasowania oferowanych usług i produktów finansowych do szybko zmieniającego się otoczenia i występujących barier w tworzeniu zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania jest analiza rozwoju zielonych obligacji emitowanych na rynku globalnym od 2008 r. Artykuł ma charakter przyczynkowy. Przy pisaniu posiłkowano się publikacjami na temat zrównoważonego rozwoju oraz danymi i informacjami opisowymi publikowanymi głównie przez Grupę Banku Światowego, Bloomberga, HSBC.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a7267ec-404a-48b9-93a8-e21607368bb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.