Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(7) | 50-59

Article title

Wydatki Europejczyków na wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego

Authors

Content

Title variants

EN
Europeans’ Expenditure on Household Equipment and Management

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zbadanie zróżnicowania poziomu i struktury wydatków na wyposażenie mieszkania w europejskich gospodarstwach domowych. Stosowanych obliczeń dokonano, stosując współczynnik zmienności, średnie tempo wzrostu oraz metody skupień. W latach 1995-2008 malało zróżnicowanie w wydatkach na wyposażenie prowadzenia gospodarstw domowych między krajami europejskimi. Struktura wydatków na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego różni się w poszczególnych krajach. W Polsce jest najbardziej zbliżona do krajów o podobnym położeniu geopolitycznym. Poznanie zachowań konsumentów w różnych krajach europejskich stanowi ważną wskazówkę dla przedsiębiorców poszerzających działalność poza rynek krajowy.
EN
An aim of the article is to survey differentiation of the level and structure of expenditure on dwelling equipment in European households. Relevant computations were made applying the coefficient of variation, the mean growth rate the cluster methods. In 1995-2008, there was decreasing differentiation in expenditures on household equipment and management between European countries. The structure of expenditures on household equipment and management differs in individual countries. In Poland, it is the most approximate to the countries of a similar geopolitical situation. Recognition of consumers’ behaviour in different European countries is an important indication for entrepreneurs expanding their activity beyond the domestic market.

Year

Issue

Pages

50-59

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

  • Politechnika Warszawska

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a72d1a7-8802-487a-b5fa-83485ea6ba03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.