Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(30) | 55-63

Article title

Participation of Women in Continuing Higher Education Programmes: Prologue Malady Analysis

Title variants

PL
Kontynuowanie programu szkoły wyższej przez kobiety: przyczynek do analizy problemu

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This study has helped to throw light on the challenges of women in continuing higher education. The analysis of the data collected has proved that the women face very serious challenges in the course of their studies, but these problems are not insurmountable. The implication of this is that the programme must be refocused and strengthened for better performance and patronage from the target audience. In this regard, we wish to offer the following suggestions. 8 K. Kazeem, Academic Aspirations and Constraints of Women in Continuing Part Time Higher Education, p. 275-281. Nr 30 (1/2012) « 63 In the first place, the procedure must be modified to suit the peculiarities of the women. They must be seen as adults and treated as such. Procedure should be built on the principle of andragogy which gives due recognition to adult learners’ as self-directed learners. This demand for a modification of the relationship with them is a way that promotes their positive image as adult learners and help them to surmount their personal/individual challenges that can undermine their efforts in seeking to acquire higher education. In addition, investigation should be carried out on how best to help women manage the house affairs with learning activities. The women should also be tutored on time management strategies. This can be incorporated into their programme as a means of helping them manage effectively the time available to them. There is also the need to encourage and instigate these women through whatever means of assisting them to cope effectively with their learning.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań nad problemami lub ograniczeniami dotykającymi kobiety w zakresie kontynuowania programu szkoły wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanego w niepełnym wymiarze godzin programu licencjata w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Lagos. Do zbadania tej kwestii wykorzystano prostą technikę sondażu, a materiału do analiz dostarczył 15-punktowy kwestionariusz uzupełniony o osobiste wywiady. W badaniu wzięło udział 150 losowo wybranych kobiet uczestniczących w niepełnym wymiarze godzin w programie licencjata w zakresie pedagogiki, realizowanym na Uniwersytecie Lagos. W próbie uwzględniono respondentki z trzech specjalności na wydziale. Z badań wynika, że główne problemy kobiet uczestniczących w programie dotyczą ograniczonego czasu na zdobywanie wiedzy, nawarstwiających się obowiązków małżeńskich, słabej bazy finansowej bądź ekonomicznej, ubogiego środowiska kształcenia, braku zachęty ze strony pracodawców i współmałżonka, rosnącego nacisku społecznego i słabej dyspozycji psychicznej. W oparciu o wspomniane ustalenia, zaproponowano również określone rekomendacje.

Contributors

  • University of Lagos, Akoka (Nigeria)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a76924c-131f-4053-8420-b6791d246159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.