Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 56 | 10-17

Article title

Wpływ aktywności zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego na recepcję jego wizerunku przez uczniów i przyszłych nauczycieli

Content

Title variants

EN
The influence of professional activities of physical education teachers on the perception of their image by students and future teachers

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Cel badań. Celem badań było ustalenie wpływu odejmowanych przez nauczyciela aktywności zawodowych na tworzenie wizerunku jego osoby przez ucznia i studenta. Materiał i metody. Badaniami objęto uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów kierunku wychowanie fizyczne. Wykorzystaną metodą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem kwestionariusz ankiety. Analizie poddano odpowiedzi uzyskane od 1276 osób (K = 674, M = 602). Wyniki. Badania pozwoliły ustalić, że pozytywnie postrzegany nauczyciel, to taki, który: 1) potrafi zachęcić do aktywności fizycznej, 2) umie zbudować pozytywne re­lacje z uczniami oraz 3) prowadzi interesujące zajęcia. Odnotowano liczne różnice w częstości wskazywania aktywności zawodowych przez kobiety i mężczyzn na trzech analizowanych poziomach edukacji oraz nieliczne w ramach danego poziomu według płci. Wnioski. Wyniki dostarczają zarówno obecnym, jak i przyszłym nauczycielom wychowania fizycznego ważnych informacji pozwalających na modyfikację aktywności zawodowej w celu podniesienia swojego prestiżu i ukształtowania pozytywnego wizerunku wśród uczniów.
EN
Background. Physical education teachers’ professional activities influence students’ attitudes towards physical activity. The aim of the study was to determine their impact on the teacher’s image as perceived by students. Material and methods. The research included lower- and upper-secondary students, as well as university students of physical education. The diagnostic poll method and a questionnaire were applied. Responses provided by 1276 individuals (F = 674; M = 602) were analysed. Results. The analysis revealed that teachers perceived in a positive manner: 1) can encourage students to take up physical activity, 2) can create positive relations with students, and 3) conduct interesting classes. There occurred a lot of differences in the frequency of indicating professional activities by women and men on the three analysed levels of education and few differences within a given level according to sex. Conclusions. The results provide present and future teachers with significant information that will enable them to modify their professional activity in order to increase their prestige and create a positive image among their students.

Year

Volume

56

Pages

10-17

Physical description

Dates

published
2017-04-28

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

References

 • Arnon, S., Reichel, N. (2007). Who is the ideal teacher? Am I? Similarity and difference in perception of students of education regarding the qualities of a good teacher and of their own qualities as teachers. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 13(5), 441–464.
 • Bevans, K., Fitzpatrick, L.A., Sanchez, B., Forrest, C.B. (2010). Individual and instructional determinants of student engagement in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 29(4), 399–416.
 • Centers for Disease Control and Prevention (1997). Guidelines for school and community programs to promote lifelong physical activity among young people. Mortality and Morbidity Weekly Report, 46(RR-6), 1–36.
 • Cieśliński, R. (1988). Zawód i praca nauczyciela wychowania fizycznego. Warszawa: AWF.
 • Cox, A., Williams, L. (2008). The roles of perceived teacher support, motivational climate, and psychological need satisfaction in students’ physical education motivation. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30(2), 222–239.
 • Eime, R.M., Young, J.A., Harvey, J.T., Charity, M.J., Payne, W.R. (2013). A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents: informing development of a conceptual model of health through sport. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10:98.
 • Grabowski, H. (1997). Teoria fizycznej edukacji. Warszawa: WSIP.
 • Guła-Kubiszewska, H., Lewandowski, M. (2001). Wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego w opinii studentek AWF i Uniwersytetu. W: J. Jonkisz, M. Lewandowski (red.), Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole (s. 147–156). Wrocław: AWF.
 • Jurczak, P., Cieślicka, M., Napierała, M. (2013). Czas wolny i aktywność fizyczna młodzieży szkolnej. W: R. Muszkieta, M. Napierała, M. Cieślicka, W. Żukow (red.), Uwarunkowanie zdrowotne rekreacji ludzi w różnym wieku (s. 71–94). Bydgoszcz-Poznań: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, PTNKF.
 • Kann, L., Kinchen, S., Shanklin, S.L., Flint, K.H., Kawkins, J., Harris, W.A. i wsp. (2014). Youth risk behavior surveillance – United States, 2013. MMWR Surveillance Summaries, 63(Suppl 4), 1–168.
 • Kimm, S.Y., Glynn, N.W., Obarzanek, E., Kriska, A.M., Daniels, S.R., Barton, B.A. i wsp. (2005). Relation between the changes in physical activity and body-mass index during adolescence: a multicentre longitudinal study. The Lancet, 366(9482), 301–307.
 • Kumala, R., Krzak, M. (2013). Retrospektywny obraz nauczyciela wychowania fizycznego a postawa studenta wobec aktywności fizycznej. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 40, 36–41.
 • Nelson, M.E., Rejeski, W.J., Blair, S.N., Duncan, P.W., Judge, J.O., King, A.C. i wsp. (2007). Physical activity and public health in older adults: recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation, 116(9), 1094–1105.
 • Ntoumanis, N. (2005). A prospective study of participation in optional school physical education using a self-determination theory framework. Journal of Educational Psychology, 97(3), 444–453.
 • Pate, R.R., Dowda, M., O’Neill, J.R., Ward, D.S. (2007). Change in physical activity participation among adolescent girls from 8th to 12th grade. Journal of Physical Activity and Health, 4(1), 3–16.
 • Pogue, L.L., Ahyun, K. (2006). The effect of teacher nonverbal immediacy and credibility on student motivation and affective learning. Communication Education, 55(3), 331–344.
 • Saxena, S., Van Ommeren, M., Tang, K.C., Armstrong, T.P. (2005). Mental health benefits of physical activity. Journal of Mental Health, 14(5), 445–451.
 • Standage, M., Duda, J.L., Ntoumanis, N. (2005). A test of self determination theory in school physical education. British Journal of Educational Psychology, 75(3), 411–433.
 • Strong, W.B., Malina, R.M., Blimkie, C.J., Daniels, S.R., Dishman, R.K., Gutin, B. i wsp. (2005). Evidence based physical activity for school-age youth. The Journal of Pediatrics, 146(6), 732–737.
 • Warburton, D.E., Nicol, C.W., Bredin, S.S. (2006). Health benefits of physical activity: the evidence. Canadian Medical Association Journal, 174(6), 801–809.
 • Wojtyła-Buciora, P., Marcinkowski, J. (2010). Aktywność fizyczna w opinii młodzieży licealnej i ich rodziców. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91(4), 644–649.
 • Woynarowska, B., Mazur, J., Oblacińska, A. (2015). Uczestnictwo uczniów w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach w Polsce. Hygeia Public Health, 50(1), 183–190.
 • Zalech, M. (2011). Elimination of negative character features as an element of building a positive image of physical education teacher. Polish Journal of Sport and Tourism, 18(3), 206–213.
 • Zieliński, J. (2001). Współczesny wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego kreowany przez uczniów szkoły średniej. Przegląd Naukowy IWFiZ UR, 4, 413–419.
 • Zimmerman, B.J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 82–91.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a78e762-914b-43b4-8d3a-79cf6046c0d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.