Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 2 (24) | 165-177

Article title

Zaufanie obywateli do energetyki jądrowej na przykładzie Republiki Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej

Content

Title variants

EN
Citizens' trust in the nuclear energy on the example of the French Republic and the Republic of Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza w jaki sposób zasobność kraju w technologie jądrową wpływa na zaufanie obywateli do atomu. Nie przypadkowo do analizy porównawczej wybrano wymienione w tytule kraje europejskie. Francja jest drugą co wielkości światową potęgą w zakresie energetyki jądrowej, ma 58 reaktorów jądrowych. Polska podsiada aktualnie reaktor jądrowy wykorzystywany w celach badawczych imedycznych, nie ma żadnego reaktora wykorzystywanego w energetyce cywilnej. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy poziom zaawansowania technologii nuklearnej i duże doświadczenie w jej wykorzystaniu, wpływa na stopień zaufania obywateli do energetyki jądrowej.
EN
The purpose of this article is to analyze how the capacities of a state in nuclear technologies affect the citizens’ trust in the nuclear energy. For a comparative analysis, two European countries have been selected. France is the second largest world power in the field of nuclear energy, with the fleet of 58 nuclear reactors. Poland currently uses one reactor for research and medical use only. Right now Warsaw has no civilian reactor destined for energy production. Despite that, according to Government plans, nuclear power plants will become a part of the energy mix after 2030. The article is an attempt to answer the question, whether the level of nuclear technology and extensive experience in its use affects the degree of citizens ' trust in the nuclear power.

Journal

Year

Issue

Pages

165-177

Physical description

Dates

published
2016-12-31

References

  • Barré B. at al. (2008), All about nuclear energy: From Atom to Zirconium, Areva, Paris
  • Biznes Alert (2016b), CBOS: 50 proc. Polaków zdecydowanie opowiada się za rozwijaniem OZE, http://biznesalert.pl/cbos-50-proc-polakow-zdecydowanie-opowiada-sie-za-rozwijaniem-oze/
  • Biznes Alert (2016a), Niemcy chcą zamknięcia francuskiej elektrowni atomowej Fessenheim, http://biznesalert.pl/niemcy-chca-zamkniecia-francuskiej-elektrowni-atomowej-fessenheim/
  • Borowski K. (2007), Energetyka Jądrowa - perspektywy rozwoju w Polsce, Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, http://www.elektrownia-jadrowa.pl/pdf/Analizy_i_raporty_3.pdf
  • CBOS (2014), Raport z badań ilościowych dla Fundacji Gre-Enpeace Polska, CBOS, Warszawa
  • GLOBESCAN (2011), Opposition to Nuclear Energy Grows: Global Poll, http://www.globescan.com/news-and-analysis/press-releases/press-releases-2011/94-press-releases-2011/127-opposition-to-nuclear-energy-grows-global-poll.html
  • Lista ujawnionych awarii elektrowni jądrowych na świecie, https://sites.google.com/site/awarielektrowni/
  • „Newsweek Polska” (2012), Raport o francuskich elektrowniach jądrowych, http://www.newsweek.pl/swiat/raport-o-francuskich-elektrowniach-jadrowych,87887,1,1.html
  • „Rzeczpospolita” (2006), Atom nas straszy, ale jest niezbędny, 21 sierpnia
  • Szlaz M. (2011), CBOS opublikował wyniki badań dotyczących poparcia społecznego dla budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, http://www.elektrownia-jadrowa.pl/cbos-opublikowal-wyniki-badan-dotyczacych-poparcia-spolecznego-dla-budowy-pierwszej-w-polsce-elektrowni-jadrowej-magdalena-szlaz-elektrownia-jadrowa-pl.html

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a7aea31-44af-4d37-85a9-dc2c524ae594
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.