Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 16 | 59 | 61-72

Article title

Skrytość Boga i pobożna dekonstrukcja - czyli jak (nie) czytać Mikołaja z Kuzy

Authors

Content

Title variants

EN
God's Hiddenness and a Devout Deconstruction. On How (Not) to Read Nicholas of Cusa

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule podejmuję polemikę z zaproponowaną przez Dorotę Bryllę fi lozofi czną interpretacją dialogu Mikołaja z Kuzy De Deo abscondito i z jej koncepcją teologii apofatycznej – jako egzemplifi kacją podejścia szerzej rozpowszechnionego wśród fi lozofów religii i historyków idei. Prezentuję także własną, alternatywną interpretację tekstu Kuzańczyka – i szerzej – postawy apofatycznej. Wskazuję też na konsekwencje mojej interpretacji w kontekście fi lozofi i Boga i religii.
EN
In my paper I present a critique of Dorota Brylla’s interpretation of the dialogue by Nicholas of Cusa - De Deo abscondito, and a critique of her stance on apophatic theology. I consider Brylla’s position an exemplification of a more widespread philosophical point of view in terms of both the interpretation of Nicholas thought and the apophatic tradition as such. I also present an alternative reading of both his dialogue and apophatic theology. Finally, I point out some implications of adopting my position for philosophical theology and the philosophy of religion.

Journal

Year

Volume

16

Issue

59

Pages

61-72

Physical description

Dates

published
2019-03-31

Contributors

author
  • Piotr Sikora PhD Jesuit Univarsity Ignatianum in Krakow Department of Philosophy ul. Kopernika 26 Pl-31-501 Kraków

References

  • Beierwaltes W. (2003), Platonizm w chrześcijaństwie, tłum. P. Domański, Wydawnictwo Antyk, Kęty.
  • Brylla D. (2018), Wykładania kategorii Boga ukrytego na podstawie dialogu Mikołaja z Kuzy De Deo abscondito, „Diametros” 55: 91–111.
  • Katz S.T. (1972), The language and logic of ‘mystery’ in Christology, [w:] Christ, Faith, and History, S.W. Sykes, J.P. Clayton (red.), Cambridge University Press: 239–261.
  • Katz S.T. (1992), Mystical speech and mystical meaning, [w:] Mysticism and Language, Katz S.T. (red.), Oxford University Press: 3–41.
  • Plantinga A. (2000), Warranted Christian Belief, Oxford University Press.
  • Sells M.A. (1994), Mystical languages of unsaying, The University of Chicago Press, Chicago.
  • Sikora P. (2010), Logos niepojęty. Teza: „Jezus Chrystus jako pełnia objawienia” w perspektywie teologii apofatycznej. Analiza filozoficzna, TAiWPN Universitas, Kraków.
  • Synowiecki A. (1983), Mikołaja z Kuzy spotkanie z Absolutem. Dialog o Bogu ukrytym. Przekład i komentarz, „Studia Gdańskie” V: 167–220.
  • Wittgenstein L. (2000), Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a7be921-86df-45f1-86cb-e86283588302
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.