Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22 | 131-148

Article title

Zagadnienie normatywnych podstaw zdolności kognitywnych człowieka w koncepcji Michaela Tomasello

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
We współczesnych szeroko pojętych interdyscyplinarnych dyskusjach łączących filozofię, psychologię, biologię, kognitywistykę, neuronaukę, a toczonych na temat zdolności poznawczych człowieka, wyróżnia się stanowisko Michaela Tomasello. W odpowiedzi na pytanie dotyczące podstaw zdolności kognitywnych człowieka wyodrębnia on współintencjonalność jako specyficznie ludzką zdolność poznawczą, by następnie wskazać na motywację do angażowania się w działania z podzielaną intencjonalnością, co z kolei prowadzi do pytania: dlaczego w ogóle ludzie współpracują? W tej strategii kwestie dotyczące podstawowych zdolności poznawczych - pewnych form intencjonalności - sprowadzają się do dyskusji nad podstawami moralności i normatywności.

Year

Issue

22

Pages

131-148

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Bratman M., Faces o f Intention: Selected Essays on Intention and Agency, Cambridge University Press 1999.
 • Bickerton D., Language First, Then Shared Intentionality, Then a Beneficent Spiral, (w:) M. Tomasello, M. Carpenter, J. Call, T. Behne, H. Moll, Understanding and Sharing Intentions: The Origins o f Cultural Cognition, „Behavioral and Brain Sciences” 2005, nr 28.
 • Boesch Ch., Joint Cooperative Hunting among Wild, Chimpanzees: Taking Natural Observations, Seriously, (w:) M. Tomasello, M. Carpenter, J. Call, T. Behne, H. Moll, Understanding and Sharing Intentions: The Origins o f Cultural Cognition, „Behavioral and Brain Sciences” 2005, nr 28.
 • Dweck C.S., Forum, (w:) M. Tomasello, Dlaczego współpracujemy?, przeł. Ł. Kwiatek, Copernicus Center Press, Kraków 2016. Gilbert M., On Social Facts, Princeton University Press 1989.
 • Schweikard D.P., Schmid H.B., Collective Intentionality, (w:) E.N. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia o f Philosophy, 2013 [online] .
 • Searle J., The Construction o f Social Reality, Free Press, New York 1995. Sellars W., Reply, „Synthese” 1974, nr 27.
 • Spelke E., Forum, (w:) M. Tomasello, Dlaczego współpracujemy?, przeł. Ł. Kwiatek, Copernicus Center Press, Kraków 2016.
 • Tomasello M., Call J., Primate Cognition, Oxford University Press 1997. Tomasello M., Kulturowe źródła ludzkiego poznawania; przeł. J. Rączaszek, PIW, Warszawa 2002.
 • Tomasello M., Rakoczy H., What Makes Human Cognition Unique? From Individual to Shared to Collective Intentionality, „Mind & Language” 2003, t. 18.
 • Tomasello M., Constructing a Language: A Usage-Based Theory o f Language Acquisition, Harvard University Press 2003.
 • Tomasello M., Carpenter M., Call J., Behne T., Moll H., Understanding and Sharing Intentions: The Origins o f Cultural Cognition, “Behavioral and Brain Sciences” 2005, nr 28.
 • Tomasello M., Rozumienie i wspólnota intencji jako źródła kulturowego poznawania, (w:) B. Sierocka (red.), Via Communicandi. Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2007.
 • .
 • Tomasello M., Origins o f Human Communication, MIT Press 2008. Tomasello M., Historia naturalna ludzkiego poznania, przeł. B. Kucharzyk, R. Ociepa, Copernicus Center Press, Kraków 2015.
 • Tomasello M., Dlaczego współpracujemy?, przeł. Ł. Kwiatek, Copernicus Center Press, Kraków 2016.
 • Tomasello M., Response to Commentators, “Journal of Social Ontology” 2016, nr 2(1). Tuomela R., The Philosophy o f Sociality: The Shared Point o f View, Oxford University Press 2007.
 • Wall F. de, Małpy i filozofowie, przeł. B. Brożek, M. Furman, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
 • Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, WN PWN Warszawa 2000.
 • Zegleń U., Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
123-4087

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a7dc246-35ca-440d-b15a-036fc046190e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.