Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 79 | 1 | 47-61

Article title

Architekt informacji – kreator przestrzeni informacyjnych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Information Architect – a Creator of Information Space

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przestrzeń informacyjna (PI) jest rodzajem środowiska informacyjnego składającego się m.in. z treści, danych i komunikatów zorganizowanych w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych. Ludzie stykają się z PI zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. Problemami zarządzania zasobami w PI oraz ułatwianiem ich przeszukiwania zajmują się architekci informacji. Ich celem jest uczynienie dostępu do poszukiwanej informacji możliwie najszybszym i wygodnym. Architektura informacji jest wszechobecna, występuje tam, gdzie istnieją zasoby informacyjne. Środowiska informacyjne projektuje się z uwzględnieniem następujących potrzeb: kupowania, szukania informacji, komunikowania się, znajdowania drogi itp. Z punktu widzenia AI przestrzeń informacyjna definiowana jest jako przestrzeń składająca się z trzech oddziałujących na siebie elementów: treści, kontekstu i użytkownika. Proces tworzenia PI obejmuje: planowanie, analizę, projektowanie, testowanie i udoskonalenie.
EN
Information space is a type of information environment consisting of certain content, data and messages organized in order to satisfy information needs. Human beings encounter information space both in virtual and real world. The management and retrieval of resources in information space is one of main tasks of information architects who work on making access to information sought as fast and comfortable as possible. Information architecture follows information resources. Information environments are designed with the following needs considered: buying, information seeking, communicating, finding the way, etc. In information architecture the information space is defined as a space consisting of three interacting elements: content, context and the user. The process of information space construction includes: planning, analyzing, designing, testing and improvement.

Year

Volume

79

Issue

1

Pages

47-61

Physical description

Contributors

 • Pedagogical University of Cracow Main Library

References

 • Barker, Iain (2005). Information scent: helping people find the content they want [online]. Step Two Designs. KM Column, August [dostęp: 1.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_informationscent/index.html>.
 • Batley, Sue (2007). Information Architecture for Information Professionals. Chandos Publishing, Oxford.
 • Benyon, David (2001). The new HCI? navigation of information space. "Knowledge-Based Systems" no. 14, pp. 425-430.
 • Evernden, Roger; Evernden, Elaine (2003). Information first. Integrating Knowledge and Information Architecture for Business Advantage. Amsterdam.
 • Hagedorn, Kat (2000). Information Architecture Glossary [online]. ACIA. Argus Center for Information Architecture [dostęp: 10.10.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://argus-acia.com/white_papers/ia_glossary.pdf>.
 • Krug, Steven (2006). Nie każ mi myśleć!! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Wyd.2. Gliwice: Helion.
 • Kulikowski, Juliusz L. (1978). Człowiek i infosfera. "Problemy", nr 3, s. 2-6.
 • Morrogh, Earl (2002). Information Architecture: From Craft to Profession [online]. „Boxes and Arrows” [dostęp: 31.10.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.boxesandarrows.com/view/information_architecture_from_craft_to_profession>.
 • Morrogh, Earl (2003). Information Architecture. An emerging 21st Century Profession. New Jersey: Pearson Education.
 • Morville, Peter (2000). Big Architect, Little Architect [online]. ACIA. Argus Center for Information Architecture. Strange Connections [dostęp: 28.09.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://argus-acia.com/strange_connections/strange004.html>.
 • Morville, Peter (2005). Ambient Findability. Sebaslopol [et al.]: O’Reilly Media. Morville, Peter; Rosenfeld, Louis (2006). Information Architecture for the World Wide Web. Designing large scale websites. 3rd ed. Sebaslopol [et al.]: O’Reilly Media.
 • Rosenfeld, Louis; Morville, Peter (2003). Architektura informacji w serwisach WWW. Gliwice: Helion.
 • Skórka, Stanisław (2006). Użytkownicy systemów hipertekstowych. Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej.
 • Skórka, Stanisław (2007). Wszyscy jesteśmy architektami informacji. Wywiad z prof. Ericem Reissem. „Konspekt. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie”, z. 30, nr 3-4, s. 83-88. Dostępny także w World Wide Web: <http://www.up.krakow.pl/konspekt/30/index.php?i=023>.
 • Spool, Jared; Perfetti, Christine; Brittan, David (2004). Design for the Scent of Information [online]. User Interface Engineering [dostęp: 28.09.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.uie.com/reports/scent_of_information/>.
 • Usability.gov (2010) Usability basics [online]; [dostęp: 28.06.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://usability.gov/basics/index.html>.
 • Wodtke, Christina; Govella, Austin (2009). Information Architecture. Blueprints for the Web. 2nd ed.Berkeley: New Riders.
 • Wurman, Richard Saul (2000). The Business of Understanding. InformIT [dostęp: 5.07.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.informit.com/articles>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a81ff3d-ea96-4efc-9613-50a944498861
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.