Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 13 | 69-77

Article title

RODZINA A ARCHITEKTURA SPOŁECZNEGO ŚWIATA

Authors

Content

Title variants

EN
FAMILY AND AN ARCHITECTURE OF A SOCIAL WORLD

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W feudalnym ładzie społecznym rodzina była wielopokoleniową wspólnotą mocno zakorzenioną w przeszłości i tradycji, z jasno określonym podziałem społecznych ról przypisywanych poszczególnym jej członkom. Dziewiętnaste stulecie diametralnie zmienia społeczno-ekonomiczny porządek i strukturę społecznego świata. Daje również początek głębokim przemianom rodzinnej wspólnoty. Duża, wielopokoleniowa familia rozpada się, osłabieniu ulegają rodzinne więzi, miejsce przeszłości zajmuje teraźniejszość i wynikająca z niej przyszłość. Rodzina, która była wspólnotą, coraz bardziej przypomina grupę o wyraźnie zrzeszeniowym charakterze.
EN
In a feudal social order family was a multigenerational community firmly established in the past and tradition, with clearly determined social roles assigned to individual members. 19th century diametrically changed social-economic order and structure of social world. It also started deep changes of family community. Large, multigenerational family is falling into pieces, family ties are weakening, the past is being replaced by present and arising future. Family, which was a community, is becoming a group with clearly associational character.

Keywords

Year

Issue

13

Pages

69-77

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Batiuk, A. (2002). Przeobrażenia w rodzinie i środowisku społecznym a procesy wychowania. W: J. Jakóbowski i A. Jakubowicz-Bryx (red.). Integracja w edukacji. Dylematy teorii i praktyki. Bydgoszcz.
 • Chłopecki, J. (1997). Ciągłość, zmiana i powrót. Szkice z socjologii wychowania. Rzeszów.
 • Chłopecki, J. (2012). Dwie książki dwa światy. W: E. Bogacz-Wojtanowska, W. Gumuła i S. Rembisz (red.). Zróżnicowanie i zmienność społecznego świata. Księga jubileuszowa poświęcona Kazimierzowi Z. Sowie. Kraków.
 • Czapska, M. (1989). Europa w rodzinie. Warszawa.
 • Kim, R. (2013). Jestem starym dziadem. Newsweek, 7–13 stycznia.
 • Magier, P. (2007). Model oraz funkcje rodziny w nauczaniu Kościoła Katolickiego. Aspekty pedagogiczne. W: H. Marzec i M. Pindera (red.). Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. Tom I. Piotrków Trybunalski.
 • Mniszek, H. (1972). Trędowata. Tom II. Kraków.
 • Sowa, K.Z. (2014). Kryzys ekonomiczny czy symptom głębszych przemian społecznych?. W: Z. Galor, R. Miński i P. Sałustowicz (red.). Afirmacja czy kontestacja? Dylematy społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie. Bielefeld.
 • Tchorzewski de, A.M. (2007). Wpływ globalizacji na kondycję polskiej rodziny. Periculum in mora. W: H. Marzec i M. Pindera (red.). Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. Tom I. Piotrków Trybunalski.
 • Tönnies, F. (1988). Wspólnota i stowarzyszenie. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a82ef74-4372-4929-b70d-7a960b0f098b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.