Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(10) | 149-162

Article title

O niektórych możliwościach wykorzystania mandali w edukacji polonistycznej

Authors

Content

Title variants

EN
On Some Possibilities of Using Mandala in Polonistic Education

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the possibility of using mandala during the classes with children studying Polish as a foreign language. Some particular areas of Polonistic education have been dis-cussed here, such areas where using this technique supporting passing the knowledge and developing skills is possible. The functions of educational mandala have been described along with the most important rules of using it. Working with the picture of mandala can help to liberate a child’s creative activity.

Contributors

 • Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

References

 • Adamek I., 2011, Uczenie uczenia się – wspieranie edukacyjne ucznia, w: Adamek I., Zbróg Z., red., Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, Kraków: Libron.
 • Bernacka R.E., Turska D., 2011, Mandala jako forma ekspresji młodzieży. W kręgu jungowskich inspiracji, w: Krasoń K., red., Chowanna. Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Bemmerlein G., 2006a, Mandale. Cztery pory roku, Kraków: WIR.
 • Bemmerlein G., 2006b, Mandale literowe, Kraków: WIR.
 • Brzezińska A., Chmielewska K., Samul B., 1987, Rozwijanie ekspresji werbalnej u uczniów klasy II i jej wpływ na poziom osiągnięć szkolnych, w: Brzezińska A., red., Czytanie i pisanie – nowy język dziecka, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Brzezińska A., 1984, O twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 3.
 • Finscher S., 2008, Kreatywna mandala, przeł. Rossowski D., Łódź: Ravi.
 • Jaglarz A., 2006, Czytam z mandalą, Kraków: WIR.
 • Kraszewska M., 2006a, Mandale literowe. Kraków: WIR.
 • Kraszewska M., 2006b, Mandale przyrodnicze. Kraków: WIR.
 • Krzyżyk D., 2004/2005, Dyktando jako forma pracy nad ortografią, „Język Polski w Szkole. Klasy IV–VI”, nr 1.
 • Łuczak P., 2006, Twórcza aktywność dziecka, „Wychowawca”, nr 1.
 • Małasiewicz A., 2005a, Mandale kaligraficzne, Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.
 • Małasiewicz A., 2005b, Mandale literkowe i cyferkowe, Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.
 • Palka S., 1988, Innowacje dydaktyczne jako czynnik rozwoju aktywności twórczej uczniów, w: Popek S., red., Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Schaffer H.R., 2007, Psychologia dziecka, przeł. Wojciechowski A., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Semenowicz H., 1973, Poetycka twórczość dziecka, Warszawa: „Nasza Księgarnia”.
 • Sufa B. 2011, Wspomaganie twórczej aktywności językowej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, w: Adamek I., Zbróg Z., red., Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, Kraków: Libron.
 • Szmidt K.J., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wojtal B., 2009, Rozwojowe i terapeutyczne znaczenie zabawy w życiu dziecka niepełnosprawnego, w: Dymara B., red., Dziecko w świecie zabawy: o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a8a195b-cabb-414b-979c-9fad062bba9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.