Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 31 | 285-297

Article title

Gospodarstwo domowe jako uczestnik procesów rynkowych

Authors

Content

Title variants

EN
Households as participants of market processes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule autorka zwraca uwagę na znaczenie zachowań gospodarstw domowych zarówno w aspekcie poznawczym, jak i aplikacyjnym. Zaprezentowano wyniki badań bezpośrednich, zwracając uwagę na znaczenie uwarunkowań kulturowych w procesach podejmowania decyzji przez menedżerów chcących rozszerzyć swój rynek działania. Wymaga to odpowiedzialności w wykorzystaniu zasad CRM i innych metod strategii marketingowej.
EN
The author of the paper draws attention to the importance of households both in the cognitive and applicative aspect. The results of direct research are presented with particu¬lar attention paid to the importance of cultural conditions in decision-making processes of managers who want to expand their market. This requires responsibility in applying the principles of CRM and other methods of marketing strategy.

Year

Issue

31

Pages

285-297

Physical description

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

References

 • Developing Consumer Citizenship, red. V. Thorsen, Conference report, Mamar, 20-23 kwietnia 2000.
 • Friedman T.L., Świat jest płaski, Rebis, Poznań 2009.
 • Hill N., Alexander J., Rozmiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, PWE, Warszawa 2007.
 • Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Wyd. IFS PAN, Warszawa 2008.
 • Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Diffin, Warszawa 2008.
 • Rutkowski J.P., Nowe paradygmaty produktu. Perspektywy zmian technologii, „Świat Marketingu” grudzień 2002.
 • Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 76.
 • Styś A., Krzesaj P., Proces decyzyjny konsumentów – zderzenie kultur, w: Marketing 2010. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010, s. 61.
 • Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna Walters Kluwer Business, Kraków 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a8a705c-ac8d-4f00-8966-a2eddc738465
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.