Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(16) | 97-119

Article title

Obraz sportu i niepełnosprawnego sportowca w autodeskrypcji zamieszczanej na stronach i blogach internetowych

Content

Title variants

EN
The image of sport and a disabled athlete in the self-descritpion on websites and blogs

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja informacji zawartych na blogach i stronach internetowych prowadzonych przez niepełnosprawnych sportowców. W badaniach wykorzystana została jakościowa analiza treści oparta na procedurach metodologii teorii ugruntowanej. Prowadzone badania skupiały się na poszukiwaniu związków, jakie mogą istnieć pomiędzy wygenerowanymi kategoriami, reprezentującymi różne wątki tematyczne. Stanowiło to podstawę do poszukiwania powtarzających się wzorców w danych oraz generowania hipotez, co w efekcie umożliwiło udzielenie odpowiedzi na wcześniej postawione pytania badawcze odnoszące się do treści zamieszczanych przez badane osoby na prowadzonych przez siebie blogach i stronach internetowych.
EN
The aim of the article is to present the information contained on blogs and websites run by disabled athletes. The study used qualitative content analysis which was based on grounded theory procedures. The research focused on searching for relationships that may exist between the generated categories representing different themes. That was the basis to search for recurring patterns in the data and to generate hypotheses, which in turn made it possible to answer the research questions raised earlier and relating to the content posted by the examined individuals on their blogs and websites.

Year

Issue

Pages

97-119

Physical description

Dates

published
2015-09-30

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a929e35-f293-474f-866f-e1eba6b03cf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.