Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 103-114

Article title

SPECIFICATION OF FUNCTIONING IN A CLOSE INTERPERSONAL RELATIONSHIP OF WOMEN WITH THE TENDENCY OF DEPRESSION. EDUCATION IN IDENTIFYING THE DEPRESSIVE TENDENCY

Content

Title variants

PL
SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA W BLISKICH ZWIĄZKACH INTERPERSONALNYCH KOBIET Z TENDENCJĄ DEPRESYJNĄ. EDUKACJA W ZAKRESIE IDENTYFIKOWANIA TENDENCJI DEPRESYJNEJ

Conference

Numer specjalny: Rola pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Many factors present in modern times may contribute to an increase in the depressiveness index, treated in terms of the human characteristics, occurring on the continuum between the lack of depressive behaviors and clinical severe depression. These factors include, among others, an increase in the pace of life, requirements, or the unbelievably rapid pace of civilization development. Women, due to the need to modify, shaped by decades, their role in society, are forced to choose the shape of the way of life. In addition, co-existing strong hormonal fluctuations predispose to the formation of thinking and depressive behavior. Personality features, basic patterns of human functioning are formed in childhood, they are strengthened in teenage years and reproduced in adulthood. Therefore, the awareness of depression mechanisms, the ability to identify them and respond appropriately should be obligatory skills of teachers at every stage of education. The faster depression mechanisms are identified, the more effectively they can be corrected. Unfortunately, this knowledge is insufficient in Polish society, also in the group of educators.
PL
Wiele czynników występujących we współczesnych czasach może przyczynić się do podwyższenia wskaźnika depresyjności, traktowanego w kategoriach cechy człowieka występującej na kontinuum pomiędzy brakiem zachowań z kręgu depresji oraz klinicznej ciężkiej depresji. Do wspomnianych czynników należą między innymi: wzrost tempa życia, wymagań czy nieprawdopodobnie szybkie tempo rozwoju cywilizacji. Kobiety ze względu na konieczność modyfikacji swojej roli w społeczeństwie, ukształtowanej przez dziesięciolecia, zmuszone są dokonać wyboru kształtu drogi życiowej. Dodatkowo współistniejące silne wahania hormonalne predysponują do ukształtowania się myślenia oraz zachowania depresyjnego. Cechy osobowości, podstawowe wzorce funkcjonowania człowieka kształtują się już w dzieciństwie, są wzmacniane w wieku nastoletnim i powielane w życiu dorosłym. Dlatego świadomość mechanizmów depresyjnych, umiejętność ich identyfikacji i odpowiedniej reakcji powinny być obligatoryjnymi umiejętnościami nauczycieli na każdym etapie edukacji.

Year

Issue

18

Pages

103-114

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

References

 • Davis, M.H. (1999). Empatia. O umiejętności współodczuwania. Gdańsk.
 • Dudek, D., Zięba, A. (2002). Depresja. Wiedzieć, aby pomóc. Kraków.
 • Hammen, G. (2004). Depresja. Gdańsk.
 • Józefik, B., Iniewicz, G. (eds.) (2008). Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Kraków.
 • Kaniasty, K. (2001). Dynamika wsparcia społecznego w kontekście stresu społeczności. In K. Lachowich-Tabaczek (ed.), Psychologia społeczna w zastosowaniach. Od teorii do praktyki. Wrocław.
 • Kuczyńska, A. (1998). Sposób na bliski związek. Zachowania wiążące w procesie kształtowania się i utrzymywania więzi w bliskich związkach. Warszawa.
 • Łagodzka, A. (ed.) (2010). Bliskość w rodzinie. Warszawa.
 • Małyszczak, K., Pawłowski, T. (eds.) (2007). Zespoły lękowo-depresyjne. Patogeneza, obraz kliniczny i leczenie. Wrocław.
 • Namysłowska, I. (2004). Kobieta w cyklu życia rodziny. In B. Józefik, B. de Barbaro (eds.), Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Kraków.
 • Otrębska-Popiołek, K. (1991). Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy. Katowice.
 • Papolos, D.F. (1998). Przezwyciężyć depresję. Poznań.
 • Pużyński, S. (2002). Depresja i zaburzenia afektywne. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a9e815e-ee0d-444c-aafe-2f58853bc732
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.