PL EN


2015 | 8 |
Article title

Potencjał ludzki bibliotek

Authors
Content
Title variants
EN
Human potential of libraries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono w jaki sposób zarządza się zasobami ludzkimi, planuje zasoby, szkoli, ocenia, nagradza, motywuje pracowników w bibliotece. Zostały omówione kompetencje zawodowe, kształtowanie kariery zawodowej, zewnętrzne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece oraz psychologia pracy.
EN
The article shows how libraries manage human resources, plan resources, train, evaluate, reward, and motivate their staff. The discussed issues are professional competence, career development, external determinants of human resource management in the library, and the psychology of work.
Year
Issue
8
Physical description
Contributors
author
References
 • Borkowska S. (red.), Motywować skutecznie, Warszawa 2004.
 • Burkiewicz M. [et al.], Efektywne motywowanie pracowników [online], 2011 [dostęp: 2015-11-12]. Dostępny w World Wide Web: https://www.nexto.pl/upload/sklep/verlag_dashofer/ebook/efektywne_motywowanie_pracownikow-zespol_autorow-verlag_dashofer/public/efektywne_motywowanie_pracownikow-verlag_dashofer-demo.pdf.
 • Definicje kompetencji zawodowych. In Biuro Karier UMK [online], 2015 [dostęp: 2015-11-12]. Dostępny w World Wide Web: https://www.biurokarier.umk.pl/definicje-kompetencji-zawodowych.
 • Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2002.
 • Kamińska J., Żołędowska-Król B. (red.), Zarządzanie kadrami w bibliotece, Warszawa 2011.
 • Sasin M., Jak motywować pracowników bez dodatkowych kosztów? Techniki motywowania pracowników do pracy. In Akademia Rozwoju Kompetencji [online], 2015 [dostęp: 2015-11-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ark-doradztwo.pl/pl/czytelnia/o_zarzadzaniu/136.html.
 • Sipa U., Osobowość nauczyciela bibliotekarza w pracy z czytelnikiem. In Profesor.pl : serwis edukacyjny [online], 2015 [dostęp: 2015-11-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.profesor.pl/publikacja,17788,Referaty,Osobowosc-nauczyciela-bibliotekarza-w-pracy-z-czytelnikiem.
 • Urbańska M., Co warto wiedzieć o stresie w pracy i nie tylko. In MonikaUrbanska.pl [online], 2015 [dostęp: 2015-11-12]. Dostępny w World Wide Web: http://monikaurbanska.pl/relacje-midzyludzkie/86-co-warto-wiedzie-o-stresie-w-pracy-i-nie-tylko.
 • Urbańska M., Nawiązywać reakcje to reagować… In MonikaUrbanska.pl [online], 2015 [dostęp: 2015-11-12]. Dostępny w World Wide Web: http://monikaurbanska.pl/relacje-midzyludzkie/60-relacje-midzyludzkie.
 • Urbańska M., Relacje międzyludzkie – współpraca. In MonikaUrbanska.pl [online], 2015 [dostęp: 2015-11-12]. Dostępny w World Wide Web: http://monikaurbanska.pl/relacje-midzyludzkie/61-relacje-midzyludzkie-wspopraca.
 • Wojciechowska M., Rola szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników bibliotek w realizowaniu założeń pedagogiki bibliotecznej. In M. Wojciechowska (red.), Sfera kultury, sfera nauki : współczesny obraz biblioteki, Gdańsk, 2014, s. 184-186.
 • Wojciechowska M., Zarządzanie zmianami w bibliotece, Warszawa 2006.
 • Wojciechowski J., Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9a9f9b78-3364-40fe-960a-81341de7449f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.