Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 11 - Chiny i państwa azjatyckie - karty z historii i wyzwania współczesności | 19-27

Article title

Historyczne determinanty kształtowania się cech charakterystycznych i specyfiki polityki zagranicznej Chin

Authors

Content

Title variants

EN
Historical determinants of specific characteristics of the formation of foreign policy of China

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper presents the major characteristics of the Chinese political culture. The author selected those of the attributes of the Chinese political culture which in her view have had the biggest influence on the Chinese foreign policy - both strategic thinking and the methods used. The article examines such characteristics as paternalism, Sino centrism, imperialism, nationalism and pragmatism. The author explains them by their genesis in history of China and she provides analysis of their effects on foreign policy

Contributors

 • Centrum Studiów Polska-Azja

References

 • Burns K., Księga mędrców Wschodu, Świat Książki, Warszawa 2006.
 • Bylica J., Rowiński J., Aspiracje mocarstwowe Chin w świecie wielobiegunowym, w: B. Mrozek, S. Bieleń (red.), Nowe role mocarstw, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 1996.
 • Chan W., Chinese Theory and Practice, with Special Reference to Humanism, "Philosophy East and West", Vol. 9, No. 1/2, (Apr. 1959), University of Hawaii Press.
 • Cuihong C., Shixiong N., Is Knowledge Society Possible in the International Arena?, "China International Studies", Summer 2007.
 • Dellios R., Chinese Strategic Culture: Part 1 - The Heritage from the Past, Research Paper No. 1, April 1994, Bond University, [URL - http:// www.international-relations.com/rp/RP1WB.HTM].
 • Fairbank J.K., Historia Chin, Wydawnictwo MARABUT, Warszawa - Gdańsk 2004.
 • Filipowicz M., Zapomniany Ocean Zachodni. Nie wykorzystana szansa Chin, w: J. Marszałek-Kawa (red.), Oblicza Chin na początku XXI wieku. Historia. Polityka. Społeczeństwo, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Fitzgerald C.P., The Chinese View of Their Place in the World, Oxford University Press, London/New York/Toronto 1964.
 • Garnet M., Cywilizacja chińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.
 • Gawlikowski K., Jednostka i władza w cywilizacji wschodnioazjatyckiej, [URL - http://adm.kg-jedn-wladza-2001.doc].
 • Hanzhang T., Sun Tzu The Art of War, Wordsworth Editions Ltd, Hertfordshire 1993.
 • Heywood A., Ideologie polityczne wprowadzenie, PWN, Warszawa 2007.
 • Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, MUZA SA, Warszawa 2006.
 • Johnston A.I., Thinking about Strategic Culture, "International Security", Vol. 19, (Spring 1995), No 4.
 • Kalinowska F., Wiedza o społeczeństwie 2, „Efka", Piła 2007.
 • Marzęcki J., Systemy religijno-filozoficzne Wschodu, Wydawnictwo Naukowe „Scholar", Warszawa 1999.
 • Michael F.H., Chinese Military Tradition -1, "Far Eastern Survey", Vol. 15, No. 5, (Mar. 13, 1946).
 • Moller K., Polityka bezpieczeństwa i rola wojskowa w aspekcie międzynarodowym, w: K. Tomala (red.), Chiny Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978 - 2000, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2001.
 • Nakamura H., Systemy myślenia ludów Wschodu Indie Chiny Tybet Japonia, Philip P. Wiener (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Rodziński W., Historia Chin, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1992.
 • Sobol E., Podręczny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1996.
 • Suzuki S., The importance of 'Othering in China's national identity: Sino-Japanese relations as a stage of identity conflicts, "The Pacific Review", Vol. 20, March 2007, No. 1.
 • Szynkiewicz S., Mit i współczesne realia Tybetu. Wybrane problemy społeczno-polityczne, „Azja - Pacyfik" 2004, nr 7.
 • Włodkowska A., Mocarstwowość w polityce zagranicznej państw, w: R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 • Wong D.B., Mohism: The Founder, Mozi (Mo Tsu), in: Cua A.S. (ed.), Encyclopedia of Chinese Philosophy, Routledge, New York 2001.
 • Zhimin C., Nationalism, Internationalism and Chinese Foreign Policy, "Journal of Contemporary China" (2005), 14 (42), February

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9aa8926a-ae4b-4287-a39f-f6abc3c021bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.