Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 19 | 2 | 299-308

Article title

Idee pedeutologiczne w szkole lwowsko-warszawskiej [Władysława Szulakiewicz, O uczących i uczonych: szkice z pedeutologii historycznej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014]

Content

Title variants

EN
Pedeutological Concepts in the Lviv-Warsaw School [Władysława Szulakiewicz, O uczących i uczonych: szkice z pedeutologii historycznej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014]

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

19

Issue

2

Pages

299-308

Physical description

Dates

published
2016-11-04

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Ajdukiewicz K., Pozanaukowa działalność Kazimierza Twardowskiego, „Ruch Filozoficzny” 1959, t.19, nr 1–2.
 • Jadczak R., Kazimierz Twardowski – twórca szkoły lwowsko-warszawskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1991.
 • Jaxa-Bykowski L., Nauczyciel szkoły powszechnej jako pracownik naukowy, „Szkoła” 1919.
 • Jaxa-Bykowski L., O godności stanu nauczycielskiego, „Pedagogjum”, Kraków 1928.
 • Jaxa-Bykowski L., Praca naukowa nauczyciela jako ważny czynnik pracy dydaktycznej, „Czasopismo Przyrodnicze” 1933, z. 5–7.
 • Jaxa-Bykowski L., Zasady pedagogiki doświadczalnej ze szczególnem uwzględnieniem szkoły polskiej: powszechne wykłady uniwersyteckie wygłoszone we Lwowie w roku 1917, Książnica Polska T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów 1920.
 • Nalaskowski S., Szulakiewicz W., Pedagogika Toruńska. Od katedry do wydziału, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009.
 • Szulakiewicz W., „Rozprawy z Dziejów Oświaty” (1958–2002). Studium z historii czasopisma, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 • Szulakiewicz W., Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918–1939. Studium historiograficzne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000.
 • Szulakiewicz W., Historia oświaty i wychowania w Polsce 1944–1956, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
 • Szulakiewicz W., Historia oświaty i wychowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, „Biuletyn Historii Wychowania” 2007, nr 23.
 • Szulakiewicz W., O uczących i uczonych. Szkice z pedeutologii historycznej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2014.
 • Szulakiewicz W., Problemy ideałów wychowania i ustroju szkolnego w poglądach Ludwika Jaxy-Bykowskiego, w: Biografie pedagogiczne. Szkice do portretu galicyjskiej pedagogii, red. C. Majorek, J. Potoczny, (Galicja jej dziedzictwo, t. 9), Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1997.
 • Szulakiewicz W., Stanisław Łempicki – twórca lwowskiej szkoły historii wychowania, Wydawnictwo UMK, Toruń 2012.
 • Szulakiewicz W., Władysław Seredyński. Studium z dziejów pedagogiki galicyjskiej, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1995.
 • Szulakiewicz W., Wanda Bobkowska (1880–1948). Szkic z historii polskiej historiografii edukacyjnej, Fosze, Rzeszów 1998.
 • Tadeusz Czeżowski (1889-1981). Dziedzictwo idei: logika, filozofia, etyka, red.
 • W. Tyburski, R. Wiśniewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
 • Woleński J., Szkoła Lwowsko-Warszawska w polemikach, Scholar, Warszawa 1997.
 • Woleński J., Filozofia szkoły lwowsko-warszawskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1986.
 • Twardowski K., O dostojeństwie uniwersytetu, Uniwersytet Poznański, Poznań 1933.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-5358

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9aafbfa9-5713-47bf-8757-ba2cb54cd328
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.