Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(87) | 9-17

Article title

Non-formales Lernen im DQR

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Edukacja nieformalna w DQR

Languages of publication

DE

Abstracts

PL
Artykuł podsumowuje wyniki pracy Grupy Roboczej, która została powołana z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań oraz Konferencji Ministrów Kultury celem ewaluacji wyników dotychczasowych działań na rzecz uwzględnienia uczenia się nieformalnego w Niemieckich Ramach Kwalifikacyjnych. Autor omawia najważniejsze zagadnienia, nad którymi obradowała Grupa Robocza oraz naświetla kierunki proponowanych dalszych prac. Stan badań nad uczeniem się nieformalnym pozwala już obecnie na uwzględnienie wyników uczenia się nieformalnego w systemie Ram Kwalifikacyjnych, niemniej prace trwają nadal. Wiele kwestii jest nadal spornych.

Year

Issue

Pages

9-17

Physical description

Dates

published
2014-11-20

Contributors

  • Deutsches Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen

References

  • Aldridge F., Tuckett A. (2010), A change for the better. The NIACE survey on adult partici+pation in learning 2010, Leicester, NIACE.
  • Bohlinger S. (2011), Qualifikationsrahmen als globalesPhänomen,, w: Zeitschrift für Erwachsenenbildung 3/2011, s. 29 – 32.
  • Bundesausschuss Politische Bildung (2011), Trendbericht politische Bildung 2011, Schwalbach/Ts. Wochenschau0Verlag.
  • Flachmeyer M. (red.) (2010), Wissen was ich kann. Verfahren und Instrumente der Erfassung und Bewertung informell erworbener Kompetenzen. Münster. Waxman-Verlag.
  • Lattke, S., Strauch S. (2011), Ein sektoraler Qualifikationsrahmen für die Weiterbildung, w: Zeitschrift für Erwachsenenbildung 3/2011, s. 39–42.
  • Pongratz L. A. (2011), Kritische Erwachsenenbildung, Analyse und Anstöße, Wiesbaden, VS Verlag.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-6563

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ab11056-4bd0-403b-93cb-671689185779
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.