Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 53/2 | 227-247

Article title

Ewaluacja roli społecznej nauczycieli języka niemieckiego w kontekście zaburzenia stabilizacji zawodowej

Content

Title variants

EN
Evaluation of the social role of German teachers in the context of disturbance of professional stability

Conference

Ewaluacja procesów nauczania i uczenia się języków obcych

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
In an era of dynamically changing socio-economics and technological progress, many aspects of school education are being transformed. Teachers are required to be professional in the form of a demand for increasingly higher professional qualifications and competences, but are also required to fulfil specific social roles. These new determinants of the functioning of education create difficulties in the construction of the teacher's identity because the changes which are being introduced disturb professional stability and cause fears about the future. The challenge is to try to answer universal questions about the professional identity of the teacher, the ability to combine an exceptional sense of service, vocation and mission. This situation affects teachers of German and other foreign languages (FL). The aim of this paper is to show how teachers of German as a FL perceive the changing school and how they assess the educational process that they co-create. Through biographical interviews, analyzed within the framework of Rubacha’s social role model (2000), an attempt is made to answer the question of how the social role of German teachers is changing as a result of the educational reform initiated in 2017 and what dilemmas are being caused by the changing role of the teacher. Statements from participants of the study will be presented that illustrate the disorder of stabilization of the profession, which results in a critical attitude to the changing situation in school, a disturbed attitude to the world, culture and other people. Impairment of the professional stabilization of German teachers is viewed in the context of the concept of their social role.

Journal

Year

Issue

Pages

227-247

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

References

 • Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2007), Płeć kulturowa nauczycieli. Funkcjonowanie w roli zawodowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Czarnecki K. (2007), Teoretyczne podstawy zawodowego rozwoju człowieka (w)„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”, nr 2, str. 37-50.
 • Day C. (2004), Rozwój zawodowy nauczycieli. Gdańsk: GWP.
 • Dąbrowska E. (2001), Sytuacje stresowe w szkole – próba diagnozy i propozycje działań profilaktycznych (w) Ochmański M., Sokołowska-Dzioba T., Pielecki A. (red.), Edukacja w perspektywie integracji Europy. WSP TWP, Warszawa.
 • Denek K. (2000), Kształcenie zawodowe nauczycieli w kontekście reformy edukacji (w) Jasiński Z., Lewowicki T. (red.), Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Duraj-Nowakowa K. (2000), Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód. Kielce: Mediator.
 • Gaś Z. (2001), Doskonalący się nauczyciel: psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Helsper W., Böhme J. (red.) (2004), Handbuch der Schulforschung, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften GWV Fachverlage GmbH. Online: https://link-1springer-1com-1gy1s9des0010.han.ppwsz.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-663-10249-6.pdf [DW 22.10.2018].
 • Jaroszewska A. (2014), Badania biograficzne jako źródło refleksji nad procesami nauczania/uczenia się języków obcych (w) „Neofilolog”, nr 42/1, str. 51-61.
 • Kawka Z. (1998), Między misją a frustracją. Społeczna rola nauczyciela. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kędzierska H. (2011), Kariery zawodowe nauczycieli w labiryncie oświatowych przeobrażeń (w) „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2, str. 78-87.
 • Kutrowska B. (2008), Spojrzenie na rolę nauczyciela z perspektywy różnych oczekiwań społecznych (w:) Rudnicki P., Kutrowska B., Nowak-Dziemianowicz M. (red.), Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Kwiatkowska H. (2005), Tożsamość nauczycieli. Gdańsk: GWP.
 • Kwiatkowska H. (2008), Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Koć-Seniuch G. (2001), Konteksty rozwoju kompetencyjności zawodowej nauczyciela (w) Ochmański M., Sokołowska-Dzioba T., Pielecki A. (red.), Edukacja w perspektywie integracji Europy. WSP TWP, Warszawa.
 • Levinson D. J. (1978), Rola, osobowość, struktura społeczna (w) Szmatka J. (red.), Elementy mikrosocjologii. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Ligus R. (2009), Biograficzna tożsamość nauczycieli. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Mazurkiewicz G. (red.) (2012), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Murawska E. (2009), Wybrane konteksty tożsamościowego dyskursu we współczesnej pedeutologii (w) Murawska E. (red.), Nauczyciel na drogach i bezdrożach współczesności. Między bezradnością a nadzieją. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Nowak-Dziemianowicz M. (2001), Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Olechnicki K, Załęcki P. (1997), Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.
 • Olszak-Krzyżanowska B. (1999), Poczucie tożsamości zawodowej nauczycieli (w) „Nauczyciel i Szkoła”, nr 1 (6), str. 17-30.
 • Pfeiffer W. (2001), Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.
 • Poraj G. (2014), Profile psychologiczne nauczycieli a ich funkcjonowanie w roli zawodowej (w) „Psychologia Wychowawcza”, nr 5/2014, str. 131-146.
 • Rubacha K. (2000), Pełnienie roli nauczyciela a realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Szempruch J. (2013), Pedeutologia: studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Szymankiewicz K., Kucharczyk R. (2018), Świadomość własnego procesu uczenia się języków obcych przyczynkiem do innowacyjnych działań dydaktycznych. W stronę dydaktyki wielojęzyczności w początkowym kształceniu nauczycieli (w) „Neofilolog”, nr 51/1, str. 89-10
 • Wąsikiewicz-Firlej E., Lankiewicz H. (2015), Wykorzystanie narracji biograficznych w refleksji nad kształceniem nauczycieli języków obcych (w) „Neofilolog”, nr 44/2, str. 237-248.
 • Werbińska D. (2017),Wykorzystanie duoetnografii jako innowacyjnego podejścia w rozwijaniu refleksji przyszłych nauczycieli języka obcego (w) „Neofilolog”, nr 51/1, str. 59-73.
 • Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A. (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Avalon.
 • Zawadzka E. (2004), Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ab25704-7199-46f3-93f5-e667fd40b037
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.