Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 66 | 2: Historia. Zeszyt specjalny | 439-446

Article title

Studenci zagraniczni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o jego roli i znaczeniu

Title variants

EN
The Role and Meaning of the Catholic University of Lublin for Foreign Students

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor przybył na KUL z Kanady w 1983 r. na roczny kurs języka i kultury polskiej, a następnie został, aby ukończyć studia historyczne na tej uczelni. Z pozycji świadka stara się przedstawić znaczenie, jakie uczelnia mogła mieć dla różnych studentów zagranicznych w latach 80. ubiegłego stulecia. Studentów tych można podzielić na dwie zasadnicze grupy: uczestników kursów letnich (organizowanych od 1974 r.) oraz – kursów rocznych języka i kultury polskiej (od 1976/77 r.). Byli także regularni studenci studiów dziennych, których stopień doświadczenia tego miejsca – ze względu na dłuższy okres pobytu – był znacznie głębszy od tych tymczasowych, a także KUL miał dla nich większe znaczenie. Doceniali antykomunistyczne oblicze uczelni, jej związki z Janem Pawłem II oraz fakt, że dyplomy KUL-u uznawano za granicą.
EN
The author came to the Catholic University of Lublin from Canada in 1983 to participate in the year long Polish language and culture program and stayed on to complete his M.A. studies in history. He attempts to present, primarily from the perspective of a witness, what meaning the university had for foreign students in the 1980s. These students can be divided into two main groups: those who came to the summer school (organized since 1974) and those who came for the year long language and culture programs (initiated in 1976). There were also some students participating in the regular course of studies at the university. Because of their lengthier stay they had a greater understanding of the Catholic University of Lublin and it had a deeper meaning for them. These students appreciated the anti-communist nature of the Catholic University of Lublin, its connection with John Paul II, as well as the fact that its degrees were recognized abroad.

Contributors

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

  • Bajkowska K., Działalność Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego KUL, 1974-1989, Lublin 2005 (praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Romana Dzwonkowskiego SAC) – mps w AKUL.
  • Chojnacki S., Gossage C., Ethiopian Icons: Catalogue of the Collection of the Institute of Ethiopian Studies Addis Ababa University, Milano 2000.
  • Fiała E., Wprowadzenie w polskość na KUL, „Akcent” 1987, nr 3, s. 172-175.
  • Jaroszyński A., Kursy języka i kultury polskiej dla studentów zagranicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1974-1987, „Studia Polonijne” 13(1990), s. 153-166.
  • Riabinin Jan, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 1, red. T. Radzik, J. Skarbek, A. Witusik, Lublin 1993, s. 232-233.
  • Sudbury, Ont., w: Leksykon geograficzno-historyczny parafii i kościołów polskich w Kanadzie. Prowincje: Nowa Szkocja, Quebec, Ontario, t. 1, red. E. Walewander, Lublin 1992, s. 244-250.
  • Szostek A., Wpisany na trwałe do wspólnoty KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 1994, nr 1, s. 13. Zasępa T., Pamięci profesora Tadeusza Krukowskiego, „Przegląd Uniwersytecki” 1994, nr 1, s. 12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9abce3b2-fff2-4666-827b-61701d6e53ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.