Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 89-90 Redefinicje klasyki |

Article title

Dwa powroty

Authors

Title variants

EN
Two Returns

Languages of publication

Abstracts

PL
Autorka analizuje „Wiosnę w małym miasteczku” (2002) Tiana Zhuangzhuanga jako reinterpretację wersji zrealizowanej przez Fei Mu w 1948 r. Ten ostatni film, odrzucony przez władze, pozostawał przez kilka dekad w zapomnieniu. W 2002 r. został ogłoszony najwybitniejszym chińskim filmem stulecia. Autorka upatruje różnic miedzy filmami w fakcie, że Fei Mu realizował film naonczas współczesny, podczas gdy Tian zrobił film historyczny, dążąc do zachowania efektu dystansu. Obaj twórcy posługiwali się strategią „okrężnej drogi” oraz nawiązywali do podobnych założeń formalnych, integrując estetykę starego malarstwa chińskiego z pracą kamery.
EN
The author analyses the “Springtime in a Small Town” (2002) by Tian Zhuangzhuang as a reinterpretation of a version made by Fei Mu (“Spring in a Small Town”) in 1948. This latter film which was rejected by the authorities, remained hidden and forgotten for decades. In 2002 it was declared to be the best Chinese film of the century. The author explains the differences between the films by the fact that Fei Mu made a film that was contemporary to himself, while Tian made a historical film, aiming to maintain the effect of distance. Both artists used the “detour” strategy and relied on similar formal solutions, integrating the aesthetics of old Chinese painting with camera work.

Contributors

author
  • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

References

  • Eberhard, Wolfram. Symbole chińskie. Słownik. przeł. Renata Darda. Kraków: Universitas, 2007.
  • Fitzgerald, Carolyn. „Spring in a Small Town: Gazing At Ruins” in Chinese Films in Focus II, ed. Chris Berry. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008.
  • Jullien, François. Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i Grecji. przeł. Maciej Falski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
  • Shaughnessy, Edward L. Chiny. Kraj niebiańskiego smoka. przeł. Anna Katarzyna Maleszko, Bożena Mierzejewska. Warszawa: Horyzont, 2001.
  • Tian, Zhuangzhunag. „Stealing Horses and Flying Kites“ in , Speakings in Images. Interviews with Contemporary Chinese Filmmakers, ed. Michael Berry. New York: Columbia University Press, 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ac30f96-1e80-4b32-88bd-ef59e20a5e09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.