Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(34) | 379-389

Article title

Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier kooperacyjnych

Content

Title variants

EN
The choice of portfolio as based on the theory of games

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z istotnych problemów podczas gry na giełdzie jest wybór odpowiedniego portfela. Gracz pragnie dużego zysku, ale równocześnie małego ryzyka. Każdy rozsądny gracz ogranicza swój wybór tylko do portfeli należących do efektywnego zbioru. Jednak w tym momencie decyzja o wyborze jednego konkretnego portfela spośród wskazanych jest już indywidualna i zależy od gracza, jego awersji do ryzyka. W artykule tym problem ten został przedstawiony jako gra – wewnętrzny konflikt gracza. Z jednej strony oczekuje on dużego zysku, z drugiej niskiego poziomu ryzyka. Który portfel powinien zostać mu wskazany, aby usatysfakcjonować go zarówno pod względem oczekiwanej wygranej, jak i ryzyka? W celu rozwiązania tak postawionego problemu pewna gra została sformułowana, opisana i rozwiązana z wykorzystaniem modelu Zeuthena i Harsanyiego gier kooperacyjnych.
EN
During gambling on the stock exchange the problem of the choice of proper portfolio appears. The player wants the impossible: both great profit and low risk. It is reasonable for him to limit the choice only to portfolios which belong to the efficient set. The decision of the choice of a particular portfolio is individual and depends on the player and his aversion to the risk. In this article this problem is presented as the game, that is the inner conflict of the player. On the one hand, he expects a great profit, yet, on the other hand, he expects a low risk. Which portfolio should be pointed out to give the satisfaction to the player? For the purpose of solving this problem one game is formulated and described. The solution of this problem is found in the theory of cooperative games and in the use of Zeuthen and Harsanyi’s model and applied on the stock exchange in Warsaw.

Year

Issue

Pages

379-389

Physical description

Contributors

  • Akademia Ekonomiczna w Katowicach

References

  • Harris L., The Winners and Losers of Zero - Sum Game: The origins of Trading Profits, Price Efficiency and Market Liquidity, University of Southern California, California 1993.
  • Harsanyi J., Approaches to Bargaining Problem Before and After the Theory of Games: critical Discussion of Zeuthen’s, Hick’s and Nash’s theories, „Econometrica” 1956, No. 24, s. 144-157.
  • Haugen R., Modern Investment Theory, Prentice Hall Inc., New Jersey 1993.
  • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, WN PWN, Warszawa 1997.
  • Luce R., Raiffa H., Games and decisions. Introduction and Critical Survey, John Wiley & Sons Inc., New York 1964.
  • Markowitz H., Portfolio selection, „Journal of Finance” 1966, t. 7, s. 77-91.
  • Neuman J., Morgenstern O., Theory of games and economic behavior, Princeton University Press, Princeton 1953.
  • Zeuthen F., Problems of Monopoly and Economic Welfare, Routledge and Sons, London 1930.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ac44051-c0a5-49f1-a269-3f7b2c70dfee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.