Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2003 | 6 | 129-138

Article title

Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Powodzenie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce uwarunkowane jest szeregiem czynników zewnętrznych, do których zaliczyć należy nasilający się w ostatniej dekadzie proces globalizacji gospodarki światowej. Powszechnie stosowane pojęcie „globalizacja” jest bardzo niejednoznaczne. W literaturze poświęconej tej problematyce można znaleźć wiele jego definicji, które akcentują różne jej cechy, brak jest jednak jednej, szeroko akceptowanej (Czaja 2001, Liberska 2002, Stryjakiewicz 1999, Zorska1998).

Contributors

  • Akademia Pedagogiczna, Kraków

References

  • Brdulak H., 2001, Podstawy tworzenia społeczeństwa informacyjnego, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. I, Warszawa
  • Czaja I., 2001, Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość – szanse i zagrożenia, [w:] Globalizacja, red. J. Klich, Kraków
  • Liberska B, 2002, Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, Warszawa
  • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., 2001, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Warszawa
  • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań
  • Zajączkowska-Jakimiak S., 2002, Wiedza i technologia w erze globalizacji, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, Warszawa
  • Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów
  • Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ac6912d-ad5e-405b-81b6-803e90e0e0de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.