Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 93 | 141-148

Article title

Rola kultury organizacyjnej w zintegrowanych systemach zarządzania przedsiębiorstwem

Authors

Title variants

EN
The Role of Organizational Culture in Integrated Systems of Enterprise Management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zwiększa się liczba przedsiębiorstw, które są zainteresowane wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania, ponieważ widzą w tym możliwość skuteczniejszego wykonania wielu stojących przed nimi zadań. Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem może zapewnić skuteczne i efektywne zarządzanie poprzez jednoznaczne określenie zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników, tak aby zostały zrealizowane potrzeby i oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów. Kultura organizacyjna ma za zadanie między innymi doprowadzić do integracji wewnątrz organizacji, dlatego może okazać się ważnym czynnikiem wzmacniającym proces zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. W artykule przedstawiono znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem.
EN
An increasing number of companies interested in implementing integrated management systems notice the possibility of better performance of many tasks. Integrated business management system can provide efficient and effective management through clearly defined responsibilities, powers and responsibilities of employees so that the needs and expectations of all parties are satisfied by the use of all available resources. Organizational culture is to, inter alia, lead to integration within the organization, so it may be an important factor in strengthening the process of integrated management. The article presents the importance of organizational culture in the process of integrated management.

Contributors

  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

References

  • 1. Drucker P., Menedżer skuteczny, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994.
  • 2. http://www.peritus-management.eu/pl/doradztwo/integracja-systemowzarzadzania, 24.03.2012.
  • 3. Kuc B.R., Moczydłowska J.M., Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009.
  • 4. Wróblewski R., Nauka o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedmiot i metoda. Zastosowania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009. .
  • 5. Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2002

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9acf1ee6-eaa1-4d37-af94-d2f57c1ff69a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.