Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 503 | 77-88

Article title

Zafałszowania w sprawozdaniach finansowych i sposoby ich ograniczania

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W publikacji zaprezentowano wiele metod zaciemniania, fałszowania i fryzowania bilansu oraz rachunku zysków i strat w firmach. Przedstawiono również sposoby wykrywania, ograniczania i zapobiegania fałszerstwom w sprawozdaniach finansowych. W wykrywaniu oszustw księgowych może być pomocne badanie sprawozdań przez biegłych rewidentów, ale jedynie w dużych firmach. W procesie powstawania, ograniczania i zapobiegania fałszerstwom księgowym może być wykorzystany program monitorowania i wykrywania nadużyć, określany jako „czerwone flagi”, który może zniechęcić zarówno pracowników, jak i zarząd firmy do oszustw. Skutecznym sposobem zapobiegania nadużyciom może być też audyt wewnętrzny.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ad4ab68-0100-4d83-96ae-befe244cc367
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.