PL EN


Journal
2018 | 1 | 151-166
Article title

Duszpasterstwo migrantów na przykładzie działalności Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu

Content
Title variants
EN
Pastoral care of migrants at the Divine Word Missionaries Fu Shenfu Migrant Centre
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Migracja ludów nie jest niczym nowym. Kościół od początku swej działalności troszczy się o ,,ludzi w drodze”. Bardziej niż kiedykolwiek kryzys migracyjny staje się dla Kościoła wyzwaniem. Wojny, prześladowania, szukanie lepszego życia i inne czynniki powodują, że migracja stała się nie tylko szansą na spotkanie kultur, ale również problemem, który wymaga odpowiednich działań. ,,Ludzie w drodze” zawsze zajmowali ważne miejsce w działalności Kościoła. Zgromadzenie Słowa Bożego, które ze swej natury jest międzynarodowe i misyjne, bierze również udział w dziele opieki nad migrantami i uchodźcami, starając się ich integrować w społeczności lokalnej oraz w Kościele w Polsce. Od chwili powstania Centrum Migranta Fu Shenfu pomaga migrantom i uchodźcom. Jego główne pola działalności to: opieka duszpasterska, pomoc prawna, kurs języka polskiego, integracja migrantów i uchodźców w społeczności lokalnej, pomoc charytatywna. Migranci są integralną częścią Kościoła, dlatego działalność duszpasterska wśród nich stanowi ważny aspekt misji Kościoła.
EN
Migration is an old phenomenon. Church has always looked after “people on the move”, but today’s migration crisis challenges her as perhaps never before. Wars, persecutions, search for better living conditions and other factors make migration a chance for different cultures to meet, but also to conflict. Divine Word Missionaries, as members of an international and missionary religious congregation (Society of the Divine Word) assist immigrants and refugees in various ways. Divine Word Missionaries Fu Shenfu Migrant Centre is there to help them integrate into church in Poland and local communities through pastoral care, legal advice, Polish language classes and charitable work. Assistance to migrants is a task and challenge to the Church. Migrants are integral part of the Church. That is why pastoral care of migrants is an important aspect of the missionary activity of the Church.
Journal
Year
Issue
1
Pages
151-166
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
References
 • J. Gniadek, Migrant – człowiek w drodze, „Misjonarz”, nr 1, 2007
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003
 • W. Wesoły, Duszpasterstwo migrantów – szkic historii, źródeł, struktur, [w:] D. Cichy (red.), Ludzie w drodze. Nauki teologiczne o migracjach i migrantach, Warszawa 2012
 • D. Cichy, Uchodźcy w Kościele, Lublin 2016
 • T. Budnikowski, Przez Lampedusę do Europy czyli nielegalna migracja do Włoch, „Uchodźcy w Europie”, nr 194, 2015
 • L. Adamowicz (red.), Instrukcja „Erga migrantes caritas Christi”, tłum. pod kier. R. Karpińskiego, Lublin 2008
 • Konstytucje i dyrektorium Zgromadzenia Słowa Bożego, Pieniężno 1985
 • „Nuntius Societatis Verbi Divini”, vol. 15, nr 2, 2000
 • J. Gniadek, Każdego dnia z wietnamskimi imigrantami, ,,Misjonarz”, nr 11, 2016
 • http://migrant.pl/index.php/pl/o-nas-menu/historia-osrodka-menu [dostęp: 7.04.2018].
 • http://www.i-see.org.pl/strona/uploads/ngrey/Documents/Analiza_danych_ urzedowych_JKS.pdf [dostęp: 20.07.2018].
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Społeczność Wietnamska w Polsce. Polityka migracyjna Wietnamu. Wydział Analiz Migracyjnych, Departament Polityki Migracyjnej, Warszawa 2007
 • D. Cichy, Misje, nowa ewangelizacja i duszpasterstwo migrantów, [w:] D. Cichy (red.) Ludzie w drodze. Nauki teologiczne o migracjach i migrantach, Warszawa 2012
 • J. Gniadek, Każdego dnia z wietnamskimi imigrantami, „Misjonarz”, nr 11, 2010
 • R. Dzwonkowski (red.), Jan Paweł II do Polonii i Polaków za granicą 1979-2003. Przemówienia, listy, telegramy, Ząbki 2007
 • J. Gniadek, Łącznik, „Misjonarz”, nr 6, 2017
 • J. Gniadek, Każdego dnia z wietnamskimi imigrantami, „Misjonarz”, nr 11, 2010
 • H. Grzymała-Moszczyńska, Uchodźcy jako wyzwanie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej, [w:] W. Klaus (red.), Migranci na polskim rynku pracy. Rzeczywistość, problemy, wyznania, Warszawa 2007
 • J. Gniadek, Migrant – człowiek w drodze, „Misjonarz”, nr 1, 2007
 • https://www.apostol.pl/janpawelii/aforyzmy/jan-pawe%C5%82-ii-sentencje [dostęp: 26.04.2018].
 • http://spkomorsk.pl/uncategorized/gdy-bedzie-wam-trudno [dostęp: 26.04.2018].
 • http://www.migrant.pl/index.php/pl/wiadomosci-menu/289-mlodziez-szkolna-poznaje-realia-zycia-warszawskich-migrantow [dostęp: 26.042018].
 • http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html [dostęp: 26.04.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9ad4f22c-ad8b-4b50-b1dc-cea5929419ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.