Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 169 | 89-98

Article title

Присчетные существительные: проблемы терминологии и классификации

Title variants

Languages of publication

RU

Abstracts

EN
Nouns denoting quantity: The problem of terminology and classification The article presents the analysis of the terminological definition variants discussed in scientific literature and lexical units classifications like meter, bunch and wagon in such combinations as five meters of oilcloth, two bunches of parsley or three wagons of books. The difficulty in the terminological description is that this type of nouns that forms part of numerical expressions denotes neither quantity nor countable nouns, and also the double meaning of names offered to describe these units. The article justifies the choice of most adequate variants to describe these denotation nouns (nouns denoting quantity) and analyses the variants of possible classification of this group of lexical units.
PL
Оkreślnik ilościowy. Problem terminologii i klasyfikacji W artykule poddano analizie proponowane w literaturze naukowej warianty określeń, terminologii i klasyfikacji takich leksemów, jak metr, pęczek, wagon w połączeniach typu: pięć metrów ceraty, dwa pęczki pietruszki, trzy wagony książek. Trudność opisania wskazanej terminologii wynika z tego, że po pierwsze — dany typ rzeczowników, wchodzący w skład wyrażeń ilościowych, nie jest określeniem ilości liczonych przedmiotów, a po drugie — jednostki służące do opisania ilości są niejednoznaczne. W artykule uzasadniono wybór najlepszego opisu dla tej grupy rzeczowników (określników ilościowych) oraz przeanalizowano różne warianty możliwej klasyfikacji danej grupy leksemów.

Year

Volume

169

Pages

89-98

Physical description

Contributors

  • Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ad7fccc-bad4-499b-b40e-538e19a63366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.