Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 6-16

Article title

Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego jako istotny element strategii turystycznej regionu

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego, jako istotnego elementu turystyki regionalnej. Bogactwo i zróżnicowanie tego obszaru zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym czyni to miejsce szczególnie atrakcyjne dla przyjezdnych. Równocześnie dostrzeżenie walorów turystycznych przez innych, skłania tutejszych mieszkańców do refleksji nad wartością dziedzictwa, którego są depozytariuszami, a w szerszej perspektywie przyczynia się do kształtowania tożsamości lokalnej. Dodatkowy impuls do zwiększenia wspomnianej aktywności przyniosły zmiany ostatnich lat: wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie granic, co dla podzielonego między Polskę i Republikę Czeską, od 1920 roku Śląska Cieszyńskiego było nad wyraz istotne. Możliwość eksplorowania całego regionu, przyniosło wiele projektów, w tym kulturalnych i turystycznych, w których na powrót odkryto wspólne losy tych ziem. Dla lepszego zilustrowania aktywności, o której wspominam, podaję w tekście kilka tzw. dobrych praktyk, które oprócz rewitalizacji walorów kulturowych, przyniosły również istotny wymiar społeczno – ekonomiczny

Year

Issue

1

Pages

6-16

Physical description

Dates

online
2015-01-01

Contributors

 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Below J., 2009, Leśne kościoły. Miejsca tajnych nabożeństw ewangelickich w Beskidzie Śląskim. Bielsko-Biała
 • Budniok J. ks., Mozor K. ks., (red.), 2004, Kształtowanie tożsamości religijnej i kulturowej na Śląsku Cieszyńskim w latach działalności Księżo – Biskupiego Wikariatu Generalnego Księstwa Cieszyńskiego (1770 – 1925). Cieszyn
 • Buława E., (red), 1998, Śląsk Cieszyński. Zarys dziejów. Cieszyn
 • Buława E., 1997, Pierwsi szermierze ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn
 • Chlebowczyk J., (red.), 1973, Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i powiatu. Katowice
 • Chlebowczyk J., 1971, Nad Olzą. Katowice 1971
 • Chrzanowski T., Kornecki M., 1974, Sztuka Śląska Opolskiego, od średniowiecza do końca XIX wieku. Kraków
 • Czechowicz B., Panic I., (red)., 2010 Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 roku). T.2. Cieszyn
 • Czerwińska K., 2009, Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyńskim. Między tradycją a innowacją. Katowice
 • Dobrowolski K., 1970, Migracje wołoskie na ziemiach dawnego państwa polskiego. [w:] Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. Studia podhalańskie oraz bibliografia pasterstwa Tatr i Podhala. Antoniewicz W. (red). T. VIII. Wrocław, Warszawa Kraków: Ossolineum, s. 89 – 97
 • Drabina J., 2000, Wokół przyczyn sukcesów reformacji w księstwie cieszyńskim w XVI, [w:] Die konfessionellen Verhaltnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart = Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności/im Auftrag der Stiftung Haus Oberschlesien; hrsg. von P. Chmiel, J. Drabina. Ratingen, s. 49-60
 • Dyczewski L., 1995, Kultura polska w procesie przemian, Lublin
 • Edensor T., 2004, Tożsamość narodowa, kultura popularne i życie codzienne. Przekład A. Sadza. Kraków
 • Gładysz M., 1959, Kultura ludowa. Region Cieszyński, Górny Śląsk. T. II, Poznań
 • Góral A., 2013, Rola samorządu terytorialnego w zrównoważonym zarządzaniu niematerialnym dziedzictwem kulturowym, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona. Intangible Cultural Heritage: Origins – Values – Protection. Adamowski J., Smyk K. (red), Lublin-Warszawa, s. 99-110
 • Kadłubiec D. K. (red.), 1970, „Płyniesz Olzo”... Zarys kultury materialnej ludu cieszyńskiego. T. I Ostrawa; 1972, T. II, Ostrawa
 • Kadłubiec K. D., 1987, Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej, Czeski Cieszyn
 • Kadłubiec K. D., 1992, Historia i współczesność badań nad cieszyńską kulturą ludową, zwłaszcza zaolziańską. [w:] Zaolzie: studia i materiały z dziejów społeczności polskiej w Czecho – Słowacji. Gerlich M. G., Kadłubiec K. D. (red.), Katowice, s. 59 -95
 • Kruczek J., 2001, Rusznikarstwo szkoły cieszyńskiej. Pszczyna
 • Magiera W., 2010, Szlak cieszyńskich kobiet. Czeski Cieszyn
 • Nowak K., Panic I. (red.)., 2010 Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848-1918). T.5. Cieszyn
 • Panic I. (red)., 2011, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: Cieszyn w czasach nowożytnych 1528-1653. T.3. Cieszyn
 • Panic I., (red.), 2012, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: Śląsk Cieszyński w czasach prehistorycznych. T. 1. Cieszyn
 • Popiołek F., 1958, Studia z dziejów Śląska Cieszyńskiego. Katowice
 • Popławski T., 2007, Kultura, tożsamość, promocja. Jak regiony promują się przez kulturę, [w:] Kultura media społeczeństwo. Księga Jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv. Wadowski D. (red.), Lublin, s.127 – 136
 • Rejduch-Samkowa I., Samek J., 1974, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VI, Województwo katowickie, miasto Cieszyn i powiat cieszyński, z.3. opr. T. Małkowska-Holcerowa, J. Mańkowska- Jurczakowa, R. Brykowski i Z. Winiarz. Warszawa
 • Richter L., Szymik J., (red.) 2008, Wołoskie dziedzictwo Karpat. Czeski Cieszyn
 • Spyra J. (red.)., 2012, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: Cieszyn w czasach nowożytnych 1653 – 1848. T.4. Cieszyn
 • Spyra J., (red.) 2008, Śląsk Cieszyński: Granice, przynależność, tożsamość. Cieszyn
 • Spyra J., 2005, Żydzi na Śląsku Austriackim (1742-1918): Od tolerowanych Żydów do żydowskiej gminy wyznaniowej, Katowice
 • Spyra J., 2008, Via Sacra Kościoły i klasztory w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, Cieszyn
 • Wanatowicz M., (red.), 1990 Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński i okręg ostrawski w okresie industrializacji. Katowice
 • Węglarska K., 2013, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w kontekście marketingowym – szanse i zagrożenia, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona. Intangible Cultural Heritage: Origins – Values – Protection. Adamowski J., Smyk K. (red.), Lublin-Warszawa, s. 89-98
 • www.akademiarzemiosla.pl
 • www.archeopark-chotebuz.cz
 • www.bibiloteka.cieszyn.org.pl
 • www.bonifratrzy-archiwum.pl
 • www.dworkossakow.pl
 • www.greenways.olza.pl
 • www.greenways.pl/pl/s/krakow-morawy-wieden-greenways
 • www.kc-cieszyn.pl
 • www.muzeum.cieszyn.pl
 • www.muzeumdrukarstwa.eu
 • www.rok.bielsko.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ae62700-96b9-4c3d-a444-7d2323da88e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.