Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 467 | 22-32

Article title

Hybrydyzacja rozwoju – prężność i dynamika rozwoju polskich miast

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy problematyki związanej z poszukiwaniem wyjaśnienia istotnych zróżnicowań dynamiki rozwoju polskich miast niezależnych od wielkości ośrodka miejskiego. Rozważania prowadzone są w kontekście nowej koncepcji rozwoju związanej z hybrydyzacją. Celem opracowania jest, z jednej strony, prezentacja zmian dynamiki rozwoju miast, z drugiej zaś wykazanie braku powiązań między pogłębiającym się zróżnicowaniem dynamiki rozwoju miast a wielkością polskich ośrodków miejskich. W warstwie metodycznej artykuł bazuje na analizie dokumentów, analizie indeksów dynamiki zestawionych w portfele dla wymiarów porównujących dynamikę sytuacji: gospodarczej, finansowej, społecznej i demograficznej 223 polskich miast. Miasta zostały pogrupowane zgodnie z metodyką EUROSTAT, tj. od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców, od 100 tys. do 250 tys. mieszkańców, od 250 tys. do 500 tys. mieszkańców, od 500 tys. do 1 mln mieszkańców oraz powyżej 1 mln mieszkańców.

Keywords

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9aef5c2d-3603-49ff-8018-7dd9ab5a4a0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.