Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 176 | 42-55

Article title

Od liberalnej do keynesowskiej wizji państwa

Content

Title variants

EN
From the Liberal to the Keynes's Vision of a State

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Economic crisis in the 20 and the 30 showed limitations of the Neoclassical belief in a market and in the reliability of a market factor. At the same time it eviscerated the fundaments of the liberal vision of a state hanging back from the real economic life. The opponent to the liberal vision of a state and the perfection of a market was John M. Keynes. According to him, the crisis of overproduction was a permanent quality of the monopolistic phase of capitalism. The only remedy to the wrongdoing was a state instruments affected the extent of the effective global demand, so the volume of output, the employment level and the national income.

Year

Volume

176

Pages

42-55

Physical description

Contributors

References

 • B. Geremek: Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia. Czytelnik, Warszawa 1989, s. 279-282.
 • F. Quesnay: Pisma wybrane, Warszawa 1928, s. 81-82.
 • B. Baczko: Filozofia francuskiego oświecenia. Wybrane teksty z historii filozofii. PWN, Warszawa 1961, s. 129-133.
 • J. Zagórski: Ekonomia Franciszka Quesnaya. Warszawa 1963, s. 185-186.
 • E. Domańska: Wokół interwencji państwa w gospodarkę, Keynes, Friedman, Laffer, Kennedy, Regan i inni. PWN, Warszawa 1992, s. 17-18.
 • J. St. Lewiński: Powrót do Adama Smitha. "Ekonomista" 1910, t. III, s. 1-22.
 • K. Szarzec: Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne - od Adama Smitha do współczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 25-29.
 • J. Bremond, J-F. Couet, M-M. Salort: Kompendium wiedzy o ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 21.
 • A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 343-487.
 • S. Zabiegalik: Adam Smith. Wiedza Powszechna, Warszawa 2003, s. 62-63, 97-98.
 • J.S. Mill: Zasady ekonomii politycznej. T. 1. PWN, Warszawa 1965, s. 505-506.
 • J.C.L. Simonde de Sismondi: Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności. T. I. Warszawa 1955, s. 27.
 • J. Szpak: Historia gospodarcza Powszechna. PWE, Warszawa 2003, s. 223-232.
 • J.K. Galbraith: Pieniądz, pochodzenie i losy. PWN, Warszawa 1982, s. 261-263.
 • R. Cameron, L. Neal: Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych. Książka i Wiedza, Warszawa 2004, s. 367-382.
 • A. Lityńska: Keynes a Friedman - odmienne programy rozwoju gospodarczego i stabilizacji cen. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - Keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych. Red. U. Zagóra-Jonszta. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 9-17.
 • J. M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 346.
 • J. Godłów-Legiędź, W. Puliński: Teoria zatrudnienia Johna M. Keynesa w świetle rozwoju teorii naturalnej stopy bezrobocia. W: Red. U. Zagóra-Jonszta. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 197-203.
 • M. Belka: Współczesny keynesizm - ewolucja i główne kierunki. "Ekonomista" 1990, nr 4-5, s. 611.
 • Z. Fedorowicz: Polityka pieniężna. Poltext, Warszawa 1997, s. 22-23.
 • U. Zagóra-Jonszta: Teoria Johna Maynarda Keynesa. W: B. Danowska-Prokop, H. Przybyła, U. Zagóra-Jonszta: Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003, s. 89.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9aefff74-7dc7-4df3-9d06-eca293f1e620
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.