Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 61 | 2: Historia | 283-293

Article title

O cnotliwym urzędniku i dobrym obywatelu. Kanonika Augustyna Lipińskiego filozofia sprawowania władzy. (Na kanwie kazania wygłoszonego 8 maja 1810 roku w Krakowie)

Authors

Title variants

EN
On a virtuous clerk and a good citizen. Canon Augustyn Lipiński’s philosophy of exercising power (based on the sermon preached in Krakow on 8th May 1810)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article is devoted to presentation of the contents of one of political sermons preached in the Krakow Cathedral on 8th May 1810. A Cathedral Canon, Rev. Augustyn Lipiński delivered it on the feast of St Stanisław in the presence of King Frederick Augustus I of Saxony and Duke of Warsaw, his court and dignitaries who accompanied him: the Minister of War, Prince Józef Poniatowski, the Prefect of the Krakow Department, Prince Henryk Lubomirski and many department and municipal clerks. In its content the sermon was devoted to authority and the way to exercise it. It is constructed as a polemics with contemporary currents striving after secularization of the ethos of the clerk. The preacher expressed his conviction that a virtuous clerk and a good citizen is one who the good of the country and of his fellow-citizens regards more highly than his own good or even his life; he is ready to serve them and the king who is exercising power by the will of Providence, and he never looks for his own profits in this service – either for material profits, or for fame.

Year

Volume

61

Issue

Pages

283-293

Physical description

Contributors

  • II Katedra Historii Nowożytnej, Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

  • Baran Z.: Kraków kościelny w czasach Księstwa Warszawskiego, w: Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego, Kraków 1989, s. 99-105.
  • Bartel W.: Lipiński Augustyn Karol Boromeusz, w: Polski słownik biograficzny, t. XVII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1972, s. 387-388.
  • Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. II, cz. 1, Poznań-Warszawa 1979.
  • Kazanie w dzień S. Stanisława biskupa i męczennika, w przytomności najjaśniejszego Fryderyka Augusta króla saskiego, xiążęcia warszawskiego miane przez x. Augustyna Lipińskiego kustosza katedralnego krakowskiego dnia 8 maja 1810.
  • Kleszczowa I.: Ceremonie i parady w porozbiorowym Krakowie 1796-1815, Kraków 1999.
  • Łętowski L.: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. III. Kraków 1852.
  • Rostocki W.: Korpus w gęsie pióra uzbrojony. Urzędnicy warszawscy, ich życie i praca w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do roku 1831, Warszawa 1972.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9afffc03-e30e-4f5d-9e56-4b4f12d810dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.