Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 2/2005 (8) | 33-51

Article title

Pieniądz elektroniczny - produkt banków i instytucji pieniądza elektronicznego

Authors

Content

Title variants

Electronic Money - Product of Banks and E-Money Institutions

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja pieniądza elektronicznego, który ma duże szanse, by zrewolucjonizować obrót pieniężny. Jeśli uczestnicy obrotu zdadzą sobie sprawę z korzyści płynących z używania nowej formy środka płatniczego, wówczas pieniądz elektroniczny czeka dynamiczny rozwój. Pieniądz elektroniczny stanowi nowe, interesujące zjawisko zarówno z praktycznego, jak i poznawczego punktu widzenia. Na uwagę zasługuje fakt, iż może być emitowany jedynie przez dwa rodzaje pośredników finansowych: banki komercyjne oraz instytucje pieniądza elektronicznego. Instytucja pieniądza elektronicznego została powołana po to, by zajmować się emisją elektronicznych znaków pieniężnych. Wkomponowano ją w kategorię instytucji kredytowych, dzięki czemu jej działalność podlega nadzorowi władz monetarnych Z perspektywy tych ostatnich e-money budzi obawy w kontekście prowadzenia efektywnej polityki pieniężnej i wpływu na podaż pieniądza. Zgodnie z prawem Kopernika pieniądz gorszy wypiera z obiegu pieniądz lepszy. Rzeczywistość zweryfikuje, czy pieniądz elektroniczny okaże się tym gorszym.
EN
The aim of this article is to present electronic money, which obviously can revolutionize the money circulation system. Should those involved in the system acknowledge the advantages resulting from the application of the new mean of payment, it is highly probable that e- money will develop rapidly. Electronic money constitutes a new phenomenon, interesting from both practical and cognitive viewpoints. It must be emphasized that electronic money may have been issued by two types of financial intermediaries only, i.e. commercial banks and electronic money institutions. Electronic money institution was set up to fulfill one particular task, namely to issue electronic money tokens. It was included into the category of credit institutions and, due to the above, its activities are subject to supervision by monetary authorities. Those authorities are concerned with electronic money in the context of effective monetary policy and influence of e-money on money supply. According to the 'Copernicus principle', worse money supersedes better money. The reality shall verify whether electronic money prove to be that worse one.

Keywords

Year

Issue

Pages

33-51

Physical description

Dates

published
2005-06-15

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Comparative tables. Red Book Statistical Update. Committee on Payment and Settlement Systems, March 2004.
 • Chmielarz, W. 1999. Systemy elektronicznej bankowości i cyfrowej płatności, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie.
 • Electronic Money System Security Objectives. European Central Bank, May 2003.
 • Frączek, B. 2004. Pieniądz elektroniczny-próby zdefiniowania i sklasyfikowania. Bank i Kredyt, Nr 4, s. 91-95.
 • Grabowski, z. 2004. Singapurski projekt elektronicznego prawnego środka płatniczego. MBA, Nr 3, s. 31-37.
 • Implications of central banks of the development of electronic money. Bank for International Settlements, Basie, October 1996.
 • Issues arising from the emergence of electronic money. European Central Bank, Monthly Bulletin, November 2000, s. 49-60.
 • Jakubiec, S. i M. Szcześ. 2002. Elektroniczne usługi finansowe-charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne, Warszawa: Materiały i Studia NBP Zeszyt nr 139, luty 2002.
 • Janowicz, R. i R. Klepacz. 2002. Pieniądz elektroniczny na świecie. Istota i zastosowanie elektronicznej portmonetki, Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca.
 • Janson, N. 2003. The Development of Electronic Money: Toward the Privatization of money issue?, Rouen: Institut de Finance de Rouen.
 • Kaźmierczak, A. 2000. Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Masiota, J. 2003. Elektroniczne instrumenty płatnicze, Bydgoszcz, Poznań: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Report on electronic money. European Central Bank, August 1998.
 • Rolek, M. 2004. Zajrzyj do wirtualnego portfela. Bank, Nr 4, s. 66-68.
 • Security of Electronic Money. Committee on Payment and Settlement Systems and the Group of Computer Experts of the central banks of the Group of Ten countries, August 1996.
 • Survey of developments in e-money and internet and m-payments. Committee on Payment and Settlement Systems, March 2004.
 • Szpringer, W. 2003. Dystrybucja w gospodarce cyfrowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Targosz, T. 2004. Konstrukcja prawna pieniądza elektronicznego, Materiały konferencyjne VIII Forom Bankowości Elektronicznej, Warszawa 2 grudnia 2004, s. 89-103.
 • Zieliński, T. 2003. Pieniądz eleklroniczny -monetarne dylematy emisji. Bank, Nr 2, s. 68-72.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b0141c8-0eca-4183-ba86-51c0fdd56a9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.