Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 2 | 17-20

Article title

Symptoms and the Role of Nursing Care in Caring for a Child with Rotavirus Diarrhea**

Authors

Content

Title variants

PL
Występ jące objawy i rola opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z biegunką o etiologii rotawirusowej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The rotavirus is transmitted through the fecal-oral route and through inhalation during a contact with an infected person. Especially children up to 5 years old are exposed to the infection. Some of the prophylactic measures are vaccination and adherence to the rules of hygiene. Aim of the study: Presentation of frequency of symptoms occurring in rotavirus infection and the activity of the nursing staff in the care of a hospitalized child with rotavirus diarrhea. Material and methods: The survey covered 32 children hospitalized at the Gastroenterology Department of John Paul II Upper Silesian Child Health Centre in Katowice. The examination technique was an own observation sheet. Results: 66% (21) of the hospitalized children experienced vomiting; 34% (10) of the patients experienced raised temperature. Stomachaches occurred in 34% (10) of cases. 34% (10) children experienced apathy. Upper respiratory tract infection was diagnosed in 38% (12) of the children. Conclusions: The most frequent ailments affecting children with rotavirus infections are: diarrhea, vomiting, fever, stomach aches and apathy, which require holistic nursing care in every aspect of a child’s hospital stay.
PL
Wstęp: Rotawirus jest przenoszony drogą fekalno-oralną oraz kropelkową podczas bliskiego kontaktu z osobą zakażoną. Wirusem najczęściej zostają zakażone dzieci do 5. roku życia. Do działań profilaktycznych należą przestrzeganie zasad higieny, a także szczepienia. Cel pracy: Przedstawienie częstotliwości występujących objawów zakażenia rotawirusem oraz działań personelu pielęgniarskiego w opiece nad dzieckiem hospitalizowanym z biegunką o etiologii rotawirusowej. Materiał i metody: Badaniem zostało objętych 32 dzieci hospitalizowanych na Oddziale Gastroenterologicznym Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach. Techniką badania był autorski arkusz obserwacyjny. Wyniki: U 66% (21) hospitalizowanych dzieci wystąpiły wymioty; 34% (10) pacjentów miało podwyższoną temperaturę ciała, a u 34% (10) dzieci występowały bóle brzucha. U 34% (10) pacjentów wystąpiła apatia. Zakażenie górnych dróg oddechowych zostało zdiagnozowane u 38% (12) dzieci. Wnioski: Najczęstszymi dolegliwościami u dzieci z zakażeniem rotawirusowym są: biegunka, wymioty, gorączka, bóle brzucha i apatia, co wymaga holistycznej opieki pielęgniarskiej w każdym aspekcie pobytu dziecka w szpitalu.

Journal

Year

Issue

2

Pages

17-20

Physical description

Contributors

author
  • Nursing Institute, Opole Medical School, Opole

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-2021

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b030d37-d0f4-4233-a914-c070b3a1be30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.