Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | LXXXIII (83) | 323-333

Article title

Rozwój systemów transportowych w Polsce

Content

Title variants

EN
Development of transport systems in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

The purpose of this article was to present problems concerning development of transport systems in Poland. The principles of sustainable development were included there. The changes of quantity and work structure which were recorded in 1995–2009 both in passenger and goods transport led to the predominance of transport by car. Analyzing the pace of developments in car service it is assumed that the way of these changes will be also current in foreseeable future. Moreover, the attention was paid to bigger disproportions in a structure of means of good transport in Poland than in Europe.

Year

Volume

Pages

323-333

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

 • Zakład Logistyki, Uniwersytet Łódzki

References

 • Dokumenty:
 • COM nr 314 z dnia 22 czerwca 2006 r., Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r., Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006.
 • COM nr 279 z dnia 23 czerwca 2009 r., Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu, Bruksela 2009.
 • EU energy and transport in figures, Statistical Pocketbook, European Commission, European Union 2010.
 • GUS, Mały rocznik statystyczny Polski.
 • GUS, Pracujący w gospodarce narodowej w 2004 r. i lata następne.
 • GUS, Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2000–2005 i następne.
 • GUS, Transport wyniki działalności.
 • Opracowania:
 • Burnewicz J., Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Grzelakowski A. S., Polityka transportowa UE na II dekadę XXI w. wobec nowych wyzwań rozwoju transportu, Logistyka 2010, nr 1.
 • Zielaskiewicz H., Rozwój systemów transportowych. Znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego, cz. I, Infrastruktura Transportu 2009, nr 1.
 • Zielaskiewicz H., I. Nowak, Kształtowanie sieci transportowej z uwzględnieniem zasad internalizacji, Logistyka 2010, nr 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b051b11-232e-4bd5-b02f-f8aca0557a2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.