Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13 | 127-142

Article title

Z zagadnień motywacji nazw roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskim: nazwy motywowane warunkami środowiskowymi roślin

Authors

Title variants

EN
Selected motivational aspects of medicinal plants names’ in Polish and Russian: names of plants motivated by environmental conditions .

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper refers to the issue of medicinal plants, their names and motivation. Linguistic nomination of the discussed group – with environmental conditions as motivational factors – is illustrated with numerous Polish and Russian examples (both botanical and common names), as well as Latin ones (scientific names). The author believes that the choice of a nomination model is not fortuitous. Specific features of plants and places where they grow influence word formation processes and provide information about the plant species in question.

Year

Volume

13

Pages

127-142

Physical description

Contributors

author
 • Gdańsk, POLAND

References

 • Benveniste E., 1977, Semiologia języka, [w:] Znak, styl, konwencja, M. Głowiński (red.), Warszawa, s. 11–41.
 • Biniewicz J., 2002, Kształtowanie się polskiego języka nauk matematyczno-przyrodniczych, Opole.
 • Br¨uckner A., 1970, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa.
 • Chodurska H., 2003, Ze studiów nad fitonimami rękopiśmiennych zielników wschodniosłowiańskich XVII-XVIII wieku, Kraków.
 • Czerni A., 1990, Zioła żywią, zioła leczą..., Warszawa.
 • Dreyer E. M., 2008, Zioła oraz ich trujące sobowtóry. Poradnik dla zbieraczy, Warszawa.
 • Kiljańska I., Mojkowska H., 1988, Zielnik polski, Warszawa.
 • Kozłowski J. et al., 2009, Rośliny i surowce lecznicze. Podstawowe wiadomości z zakresu zielarstwa, Poznań.
 • Kreiner J., 1960, Słownik etymologiczny łacińskich nazw i terminów używanych w biologii oraz medycynie, Wrocław.
 • Kuźniewski E., Augustyn-Puziewicz J., 1984, Przewodnik ziołolecznictwa ludowego,Warszawa – Wrocław.
 • Linford J., 2009, Zioła. Kieszonkowy przewodnik, Bath (UK).
 • Łukaszuk I., 2005, Rosyjskie nazwy kulinariów na tle języków słowiańskich, Białystok.
 • Mowszowicz J., 1983, Przewodnik do oznaczania krajowych roślin zielarskich, Warszawa.
 • Pastusiak K., 2007, Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych językowych i etnograficznych na podstawie nazw roślin, Warszawa.
 • Polański K. (red.), 1993, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław.
 • Poprzęcka M., 2008, Brak słów, [w:] Wielojęzyczność nauki, Wrocław – Warszawa, s. 76–87.
 • Prończuk J. (red.), 1982, Świat roślin, Warszawa.
 • Rejewski M., 1996, Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich. Przewodnik botaniczny, Warszawa.
 • Rumińska A., Ożarowski A., 1990, Leksykon roślin leczniczych, Warszawa.
 • Siedlecka I., 1985, 500 zagadek botanicznych, Warszawa.
 • Strzelecka H., Kowalski J. (red.), 2000, Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa, Warszawa.
 • Waniakowa J., 2012, Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne, Kraków.
 • Wink M., 2008, Rośliny lecznicze świata, Wrocław.
 • Блинова К. Ф., Яковлева Г. П. (ред.), 1990, Ботанико-фармакогностический словарь: справочное пособие, Москва.
 • Гаммерман А. Ф., Кадаев Г. Н., Яценко-Хмелевский А. А., 1990, Лекарственные растения (Растения-целители), Москва.
 • Головкин Б. Н., 1986, О чем говорят названия растений, Москва.
 • Мацюцкий С., 1988, Туристу о растениях, Москва.
 • Муханова Ю. И., Хомякова Е. М., 1991, Пряная зелень на грядках, Москва.
 • Ошанин С. Л., 1984, Возвращение к травам, [в:] Дары природы / Солоухин В. А. и др. / сост. Ошанин С. Л., Москва.
 • Покровский Б., 2005, Подорожник – доктор и целитель, Москва.
 • Полуденный Л. В., Журавлев Ю. П., 2000, Заготовка, выращивание и переработка лекарственных растений, Москва.
 • Полуденный Л. В., Терехин А. А., Маланкина Е. Л., 2001, Дикорастущие лекарственные растения (Учебное пособие), Москва.
 • Соловьева В. А., 2006, Целебные травы России, Санкт-Петербург.
 • Фасмер М., 1986, Этимологический словарь русского языка, т. I и II, Москва. Шанский Н. М., Иванов В. В.,Шанская Т. В., 1971, Краткий этимологический словарь русского языка, Москва.
 • Medycyna dawna i współczesna: Dr Henryk Różański, [online] http://rozanski.li/ ?p=648 [01.08.2012].
 • Słownik wyrazów obcych, [online] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3969 843 [29.07.2013].
 • Лечение травами, [online] http://medicineherbs.info/opisaniya-lekarstvennykh-rasteniy/manzhetka-gornaya.html [22.08.2012].
 • Растения, цветы, сад-огород – „Florets.ru”, [online] http://www.florets.ru/lekarstvennyerasteniya/labaznik-vyazolistnyi.html [23.08.2012].
 • Целебные травы, [online] http://www.medherb.ru/sax gr.htm [20.07.2012].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b061e00-f064-41a8-ae51-1ab707c2ebdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.